Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 956
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0962
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
P5<5

Vlyssis Aldrouandi

quilibetAposloJussipropter mentis puritatem,my(iicus Beryllus nuncupari porest; E
erenim qua/i aqua clarissima gratia.-crekiHsgradum suscepit.repercusTione angnlorum
roagisrcfiiisir: siquidem Apostoli,quomagis laboribus prcmebantiu-.quasifadisin
JapideaoguliSjmagisatq.magisradiabant. Hisaddamus, quodglancuscobr.qua-
lis in oculis Leonum, Aquilarum, & Draconumobseruatur, & taiisoculorum Ncro-
niscoiorfui(rcdicitur;maximumintucntibusterroremiucutit:idcirc6AntiqukasPaI-
ladcmbcllorumpra-sidemglaucisoculisfigurauit, Ttaq;BcryUus tuli colore refertui
lerroremdicinottissimanndicabitjde qtia diciturapud Ioelcm. Dics Oomixi tenihk
lis •vddc.
Insuper,indoarii)amora]i,BerylIus,qui millumdiciturhaberesplendorem ,nssi
scindatur,& ad hcxagon.im figutam rfcdiicatur ,ad illos comparari potest,qui nullo
Jionestamcnii fulgote sunt ornati,&'in criminjbusversantur,doncc scindantut,ni-
mirumdonecmallcocalamitacumpercutiantur ,quiacimcrci'ulgereincipiunt.
VSVS IN MEDiClN A, : F
&in Vanjs.
PLINIVS,exMagorusentcntia,scriptisma::dautr,BeryIIucont!asegnitiamva!e.
re,ingenioprodL-lle.,Coniug,itosinuii:tmc5cr!ia!(.-, quia Venushuicgetnjpre-
est,&dcniqihostiupeticiila.irceie,scd s.uiusfiii!setasTcrerc,Bc;ylluinvitiahe..
■ patts,&veiticulicorrigeie,&as!erfib;iSOiii-.g!i!1i\i\-(;Ciil(>rL]!n'i^dcii:,iaai)doquidetn
aqtia,inqua Bcryllusjpatiodici nacuralis,fuci n mf«sus,ocuIoshunjSres sanareperhi-
b«ur.Kefiius,tcste,8actio,quaridovulnerao(.iilissi:ic piipi]!;r,(iucaltcripartimssicT:a
fucrint ,redigitur Bciyllus in tenuislimum puluerem, qui ,quantitar.e lentis.quotidie,
supino iaccnteagro , in oculum inijcitur, donec sanetur, dnmmodo paticns aliquan-
, tisper immotus iaceat. Sin pupilla lauciata fuerit, ctiamsicommode sanari nequeat,
attamenhocprariidioitaemendattir,vtocu!usminimedcfo;misappareat. Sin ocu- G
luscxtra pupillam la-sionem patiatur, a Beryllo non partim viilitatis recipit jquemad-
modumetiaiiiinsugillatioiiibusoculortim,miranduminmodumprobatur, Siquidem,
jn talicasu,Boetiuscommendatini'uiioncmBerylli inaqua V'erbasci,& prxsente in-
ssammattone ,in aqua Plantaginis, vel Euphi-sgije ,&, pratfente vulncre , infusionem
•inaquaBetonica?, velTorihentiila; ejttollit. M;irbodeus nonnullis vcrlibus enume-
racbreuitcromncsaiicctus,quibusBcryllusoccurretepotesthuncinmodum. ■
Htc & centugij frxQari /esirin/ tmorcm,
Et stfmntmm ftrhiki

tilit, in BerylIo,pra?sencia,prar-
umelt ijiis, qui insultiisimasna'nias,pro fc
industriaartis, ad hexagonam formam
111 repereussu, excitatur, & magis reful-

cit/is ,1/1 qiialiitcl •v/id: -,;■■:'■.'.
Petssswiitruc!::!,sMtii&fiijjUi ■ i;-/l-it,
; Eitir-icsp.r lnp.uis suttir ciirtiredtits/es.
Pra-tervsusmedicos,Parace]susapudMy!i.
terica ,& fttturacotispici, quoniam sydus iiissin
milem,dcqna<]iia?rirur. Scdminimecrcdeii '
oraculishabcnt; Scimus quidem Leryllum
poliri ,quoniam illius colorsurdus,angulqt
get i dc hac reMarbodeus sic cauit.
Cor/!fiCHis'cddit h.m,gt<hstirmii Bcryltost,
Sjiadnistpst , hckshtsptlhr iueffc vtdctttr. ■ ■> ■
r. San3usAnsclmusCantuaricnsssforma:scprangu!a?in Beryllismcminitisedfortas-
/is,ob errorero jseptangulum, pro sexangulo, scripium fuic. Rursus Berylli ad sphar-
ricam figuram rcd acri ,& radijssolaribus exposiri,authore Anonymo ,tanquam spe-
..culaconcauaiguemcxcirant. ApudIndos,rcference P]iuio,BeryliosineJegantcsper-
' Jorare,&setisElcphantoiumtraijceresolebanc,vcmonilia formarent. Eiegantesve-
idnon perforabant ,quotiiamadscjiangulamformamartctrahiporerant,vtsuperius
annorauimus. Quamuis Berylli a Natura etiam aliquando sexanguli, in sinu terre, for-
mentur, vtPIiniusinqnuJt..
DE

r-
loading ...