Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 957
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0963
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

MusdMetallici Lib.IV. p57
DE CARBVNCVLO, SIVE RVBINO.
Cap. LXXX.
M Q V i V O C A:
^ONNVLLIS CarbimculuscumnomineturAdamas,noneritabre
huiushistoriampMccdenti anncdere.Sedquoniam lioc vocabulwn
inxquiuocationemiricurrit;primumalicjuiddchoc nominc mcmo-
rabitur.
^Catbunculus,apuu'Latinos,esinomendiminutiuum,& paruum car~
boncm iignificar. Apud Mcdicosest malignus tumorpraternaturam
cumvkereci[6crustamfacicnte,& vchemcnti totius partis citcutnstantis inssatn.msi^^4™18**^
tionc:hic,vagantcpcstilcntia,in corpo^ibushumani30Itus,Caibuncli]uspest!lcnsap.'H*B',,''*''I■
jiellatur. Apud Auihores-,dercrustica,Carbunculusv/t;rpaturproterra,vbi tesiel.
J* Iapidea;,&nigra;reperiutnur: hinccarbuncuiosus agcr vocatui,qui copia ^CnrbHaihit
iustnodiCarbunculiabundat. Pariier Carbuneulus in vitibus,& a:boribus ssorum_* e^:*""*•
adustioappellaiur, qua; ad nigredinem carbonis acctdir Itcm Chiysippusmonimen- £'*■*■<&'*
tismandauit,qu6dmatcriaIapidisphilosophici Carbunculus, siuc Apyros Chymistis "*'**•
cognominatur, quoniam, adinstar Carbunculigemma:,igncmnoii timear, Dcmam,
iuxtaaiiqucrumscntentiam, Carbunculusestlapillusnascens in fronte cuiusdam_-s ? Asocca.
animaIis,moreaidcntisfacisdeIelumenemittcns. Id autem fabulosum eile Akasa- *
riusopinatur. TandcmCarbunculuststgcmma,quaminpra;scnti Capite, examina-
turisumus. Haxapud Gmosvocatura>ssa ■,sciliceiAnthrax,qua?voxmniliternon
solumgemmam,stdetiamCaiboncmactenuimindicat:imm6estgenus tumorispau-
C loantedescripti. Ampiius,apudSuidam,est [ gu us piicis,quod supracarboncs,vt
piurimumassatur. Qjixdam Carbunculispecits nominatur Lychnites,quoniam,mo-
ressammarumlucern;e,splendeat. Haxautem voxest arquiuoca iquandoquideirtji
marmorJsttiamqua-damspeciessupcriiismcmoratadiciturLychnitcs^cumoljmi»-*
fodinisad Tumcnlucerna;caderciur.
SYNONIMA, ET ETYMVM.
CARBVNCVLVS estquartagemniaRat!onaIis,&aliquibusAdamasvoca.
tur,quaniam,dumpctfeift:siiii:usest, fulgoremcandidumspargitiniltvelimus
assererehancgcmmam,instar Adamantis,ignibusrcsistere. Alioquinnomen
Carbunculihuicgemma-assignatu^quoniamfulgoremsuumjadmodumcarbonisar-
dentis,eiaculetur. HincMarbodcuscecinit.
p . ArdtMtsgermaas stipersitCnrbumtdtts omncsl
H<m vclut ipiitits rsdtos i/mi s.',diss; carbo,
HffluntSVlnii j:u r,:if:r.tr.:.Ki's( vidtlur.
Stdgrtcn lir,ga.: L-fa irirus iLritur aiSpiJ.
Alijadduntindetraxisrenomcnclatiiram,quia,moreaccensicarbonis,in tenebris
splendeat. Scdsatiusent,vtdic3mus,hancgcmmamsolaribusradijsexpositam,ca-
lorcmardcntibusprunishY.iilcm fundere. Alitcr Latinis vocaturRubinus, ob iusignem Rubimis
ruborcm,quorefcrtuscst Gia-cisvocatiiraiSpa^,nempcAnthrax,quia,hacvoc«_1j( quid.
Carbodenotatut. Alioquin Anthracitesest qussdamCatbuncuiispecies,in qua, ve- AnibrAci-
lutifcintillasignis,diicuircre videntur. DicituretiamApyrotus,quoniam ignenu ics.
non sentiat,uecnonPyropus,quiaigneisitaspee"iusjCa;teruvnPyroposapud Autho- Afymtts.
resgtarcoscst nomentantummodoadieciiuum.Poeta: autcmlatini,pronomine sub- pyropas.
stantiuogemmamindicante,vsurparunt. Ouidiusha-eiiabcr.
CUramiciOitc.;.".r(ijlr.i,,!.-; isfcimitutttpyrope, Li.i.mttst.
Hav mor.
loading ...