Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 961
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0967
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.IV. p5[
LOCVS, ET ADVLTERATIO.
JN montibusnasciturCarbunctiltisapud Nasarnoiias, & Tucil.v cilem i.i:>idem<H-
uir?omibregenerariopinantur Hi autem, t-x i>linio,luni populi Libya-: prtiprcrca.
harcientcniiaerittoniormisaiTcrroAlbeiii Vb^il.quitntiii diJIticiisdch.icgemi
mascrifiirjCarbuticulospluMmosinLibyacirc. Alijtradunt Amet tliescITc poptiloS .
Afric,rTiog!odytisproximr>5,apudquoscopiar!ubinoruinnakitur:vndeMaLbodeus
dehacgcmma canaisiicknplir.
JV /: tur i« /.dnTregUartnruiH rtgime.
NobiIiotcstamcnRubinnninitilaZeiI.inoriLintur.MinorcsiiiCorin,Calecm,CaJ
baiaj& Bisnagar rtptritiiirui. Optimi iti rhiuio Rirg-i iiiiicniiiiittir.quos Incola; lingna,
&orecxploranr:quatntoqi!'<.kiv f: ^ioioics, & diirinrcs, t i:e mdioiesaibiraiitur. In
g Iaua,refercns.c Borero Rubiiii, & Sp!iiellihabentur.D,:mu LimTaprobaria Caibuu-
culiexcellentcsvcnduntur.
QuoadsiiruIationciiihuiLisecmiiia-,IoannesAugurelIiis,aclcaIceinChrysopcic,do-^'"B{,'''''J
CCtmoduLnriicnticiidi.iii^iiis:]!!! i;ii^,.S.'pra-sertimCarbuncu!uin,&BalasciuLri:cte.^' ""
nimreecnict Lnultaitigrtditntia, exciuibuspallacoiiiponitur,&posteaaddii:. '""""'
Nam C<-rb:t>itui':s nii; /.'..-/ sms bincfrcmsm
Extt, &artisictm tt,t«i,'h trb, f.ttrt..
Trifariamigiturlapillushicadulreraripocclr Primus modusest ,quandoRtibinu.s
paucarubcdincest rcfcrtus,nam tunebraika rubcscens, velvitruincolorerubrotiti-'-
tfumsubstcrnitur. Sccunduscst.qoindogemuiacandicans, vr sapphimsaIbus,To-
pasius,Preudoadamas,vc!Cryst.illtissubl!ituitur,&bi'ict(.-arubens,veIalitidcorpus
rubieundumsubittrnitur:tuncenii!i^emmaititubL:t,&iadiJt,vt a geuuino rubino
dignoki nequeat Tcitiusmodus tlt,quaitdod.UiBvitri partesmastichc rincTacoIore.
cocciagglutinanmr, namiui gtiii,i,,i iidicia tunc pellucct, vt i-crusRubinuscste vidca-
Ctur. HuiuscemodiiiflitiamgLinmani Ainlici'sZ>(i^/.'vocitatn.NontiulIiauripigmento
Rubinummeiitiuniur :illt.d enim in vitni tsioquunt ,& in.utri.i pjrkcibtis valisadhe,-
rcnsRubiuieoloicmacquitic. Alijmodi kgantur apud Porrani inMagialuturali. Lib.6. t.j.
MYSTICA, ET MORALIA.
IN s.icris Paginis ,nominc Carbunculi, ex sentenria Pcrcrij, Christus Redcmptor
noster signincaiur. Etemm inrei huiusmundirenebras, morc Caibunctilircfullir,
quando, VtRliVM CARO FACTVM PST, ET HABTTAVIT IN NO-
BIS.A!ioquinCaibunculuschariratistypusciTedkitur,qua;omnibiisvirturibuspr;-
ferturiiiquideminnoitecalamitatumfulgct,vcnenumpeccati fugat,& CiEceras om-
nesvirtutesconkruat. Ircm tiibcra Caibunculutn artribuit Daii,propterTribum_j ladk.tts.
eius,cuius m gnaitiit foieitudo.quarjad (imilitudinem igriis,vrbem Laiscxusit,& iS-
jj pra;cipuc, propterSan.soiicm, qni vdutiqnidain ignisin Pakstinosftiir. Paritcr Cor- '
neliusaLapidc mysticum Caibueulumappdljuit lacobumApostoJumfratsemSancti
Ioannis,quiardcnscharitatcChjisti,primus Apr>rtolorum,pro Christo.marcyrium
subiuit. Possumusetiammo.-alirctCaibunculumad virosperk-ctoscompararctquan-
doquidem Caibunculuslapbtst prttiorus ipnei coloris,& adiv.irandum fu!gorcm_j . . ,
ipaigit. VitiperfcaibisprarogailuJsgaudtntjdumseruenticfiaritateardentj&can^ ™"i" J '
dorehonestatisnitcnt.HisctiamcondkionibusDyoassiercferti cssedt.bcnt)Vtcxcnus'"
flisjdoclrina, & vimuibus alios imbuant, & illtilcrcnt.


loading ...