Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 963
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0969
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.IV. p5j
SYNONIMA, ET ETYMVM.
1N Apocalypsi Hyaeinrhus est vndecima gemma,&nomen a planea, vel ssorc eius-
demnominissortitur,cuiuscoloremquamptoximerepra;sentat,vt Isidorus an.
notauit. Scd liocnon assequitur veritatem ,nisiin Hyacintho Vetcrum,quiin co-
|oicncsctoquidca"iulei,&violaceiparticipat,&hacratione siori Hyacintho verno,
ituemanio aslimilatur. Namq; gemma, scu Hyacinthus Nuperorum conaenit in colo-
recum lilio crocco Plinij apud Baubinum,quod aliqui Hyacinthnm Poetarum indi-
gitarunt:proptereaquddPoetar Hyacinthumpusioneminhnnc ssorcm ab ApoIJine.^
transmutatum finstetunt. Garziasab Hortogcmmainbanc Rubinuin slauumcognomi-
nauit,quoniamilIamHyacinthi speciem intellcxit, qua;nonnihiIcoloris rabri in se__j .
continet. Getmanis vocatut Ein hiacinth . Apud Turcas dicitur Sarisilan. Apud
g nonnullos Italos, Guarnacino, acolore vini ssaui inrubcdineminclinantis.
DESCRIPTIO, ET NATVRA.
HMC gemmacoIorewruJeo^vioJaceOj&purpureofuIgereperhibcturj&co»
Iorpurpureusviola>purpurea;au1miIatur:hincsL'ntentiaPlinijvcriticemaire-
quitur,quoniamscriplit fulgorem vtolaceum in Amcthysto.&eumdcni^t,
seddi!utioreminHyaciiithonitere:quaproprer Albertus cicolorcmsanphitinuiu,
&Iiidoruscarruleum,&violaccum assignarunt. Sed asicrendum critcoloiem viola:in
Amethyssoeircviuacem,&inhacgenimadilutiorem,&quodammodoacolorevio-
laccoadaureuminclinare. Vcruinhodieapud nostalis Hyacinthusnonobseruatur. fty^""''!ls
HabciehocnacuraliccriiisitumaNaturaHyacinthusdicitutj&potissimumillaspc-^"^™'""'
cies,qua>ad sapphyrinum colorcm tendit, vr, screno Ca;lo, hilarem colorcm ostendat; ?**'"'■
Cnubilosoenimeiuscolotobkutusj&iniucunduseuadit. Marbodeusdchacpropric-
tate sic cecinir.
i- quipmwusatrasmit
tiuhitusebsturt>,rmitsns,thrns^istrtnt>.
. DisasaliasproprietatcsSolinusmemorat. Ptimaest,vt,cumsitfTJgida;narura; in
Erepositusmagisfrigcscai.DeindcadeoduruscstjvtnonnisiscobcAdamantisscalpi
poJIit. HancscntcntiamconfirmauitMarbodeushis versibus.
Hic & ia 03 missus,piuss'igidta tsst p>ebatur,
Huriliast>lidata4i,sealpif,rteti{al,
Iragmtmis tamumsupcrabilts c& Adamimis.
"■■ D I F F E R E N T I £,.
p A LBERTVS Magnus duas hums gemma; differentias constituere viderur,
/\ primamaquaticam,&inssauocandicareasscruir,sccundamsapphirinam,&
<*• % pellucidamelsescripsit. Hinc Agricola& ipscduasspeciesproponic:nam_#
JHyacinthosdiIutioriscoloris,fceminas,&obscurioris,masculosnuncupaiiit. Ara-
fces auehores coloris citrini,rubri, & antimonij meminetunt; consequcntertj; tres dif-
ierentiasHyacinthiconstituerunt. ItemFranciscusltuieusttiagenetaasTignauir,pri- Likr.de
inumgcnusadruborcni inclinare,secundumadcroceumcolorcm,& tcrtium ad ca-ru- Gemm. ta
leumtenderesctipsit. VndeMarbodeushancstabiliresenrcntiamvidctur hiscarmi- ia.
nibus.
Hydtimbispttits deiH irts csse Uquuntur;
!■;/:•/■ stt/i! t>-u:r.'i. suu ,-irtn;i, Kw-ii.j..
_ Itaq; vltima differcntia a Marbodco memorata fortasils erit Hyacinthus ab Epipha-
oionuncupatus feAa«ii«,quiacolorcm maris referat. Boctius quatuor Hyacintho-
iBmdirTereneiasobscruac:inpiimo genere HyacinthumruciIantem,&colorem san- Li.z-dth-
Mmmm » guinis ftd.t.$i>.
loading ...