Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 964
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0970
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
p$4 V Jy^is Aldrouandi

gulnisbllioliostentantcmrcpoiijt. In sceundo gcnere Hyaclnthum exruboressaue-
Jccntemcollocat. In tcriio ,quicolorcmhabctssaniiuccini,rcccnsct&nonni(iduri- *
tis, ab inuicem discriminamur, In quarto gejiere memorar Hyacinthum praditum co.
Jores«ccinialbi,5rpcllucidi;htmcq;vililiimuminrerca:terospra;dicat. Verom Hya-
cinthusAntiqucrum,cumad vioJaceum,&purpurcumcoloreminclincr,mterAme.
rhysti,&S3ppbirigeneracoI!ocandusest,CumGemmari;nostra;mtisSerapionera
sccilintijproHyaciniho^accipiantillsmgemir.amadcroceumcolotemjVelaureunu» ,
rendentcm,cjuw intcr gcntra Chrysolithi reponitur?& talis gcmma,interfragmenta ;
pretiosa sMedicis admittitur.
Qui autcm cxaSam Hyacinthicognitioricm,&diuisionem exoptat,neccsseest.,vc-
jlJumirnresprarnpuasspecicsdistribuat, iuxta co!orem,rubicundum,flauG,&ame-
DhisoHw tnistini)m,quimtaligemmadominantur. PHma cx piijicipalibus dilFcreutijs,inu
{'mhiitiv* ^iiinqjaliasspccicsdiuiditur. PrimaasTimjlaturGrariato. Secunda est fimilisvmO
rnispuits '" rUDcd'"e siaucscenti, & ha;cspe'cies forieeritRubinus slaiuisGarziarabhorto.Ter-
tia incolorerubro ssaucsccnte nonnihil purpuieiparticipat;& exCayro Babyloni* .>
defetridiciiur. Quartacstsuperioriiiniilis,sed ibinonnullapunita rutiiantia jnstar ?
SanMrps, flellarum aurearuin obseruaiitur,&aliquispeciemsjancSandastrumPIinij cste opi-
nantur. Quinta l'peciesparitcrpr*dicta;airimiIatur,sed,iniIIaIocosteI]arum,atomi
nigricantesconspiciuntur,& ob viridem,&aureumcolorem,hsec species aliquibus
ChryJbprastuspcminatur.
SecundaspeciespnncipalisHyacinthi,inquassaunsco]ordomInatur,&Chryso-
lithos cognominari potest in.quatuoralias species subdiuiditur. Prima fuJget,in-
starauri,&,admenicmPIinij,ab^Ethiopia defertur. Sccunda estcolorisdiiutio-
ris;idco AlbertusMagnussimilcm gcmmam in obscuriorcm ,&clarioremdistribue-
bat. Tertia est, in qua pra?dominatur jlauuscolor ,cum aliquarubcdine, & ad viro-
remobscurumineiinat. Quartaesthabcnscoloremssauumitadilutum.vtTopalioSe
Jimilis.
' Tertiaspccicsprincipa]is,qua?3mcthystinicoIoriselTedicebatur,inquinq;etiam;
speciesdiuidiiur, Priinaest.quando Juca?rulconb-inihr! ruboris,&purpurei appa-
ret. Stcundaest vbiinCssruIeodilutoaliquiscolorssauusconspicitur.Tertia, vbico-'."
Jor estvioJaccuSjsedobscuro^&opaciiSj&exArabiajiuxta mentera Plinij, asferri
pcihibetur.Q_uaiiaestsubstantia;cralia:;cumca;rii!eodi]uto,portidnecolorisssaui,&
huiusmodi Hyacinthus vilissimus habctiir.Qujnta,& postrcma specieVest colorisdilu-
tissimi,& fortastiscrit illa apud Albatum, qtiie Hyacinthus aquaticusaominatur.
LOCVS, ET SIMVLATIO.
PLINIV S, Isidorus, Albertus, & Maiolus monimeotis mandarunt,locum n»-
talcm huius gcmnws este £tniorjiainjtm£in ientcntiam sequitur Marbodeus
canens.
Aethitsis nobis traesmittuns hant qnos,gemmtm
Cuti, muliis dys &c.
Nihilominus, ad menrem Mylij,nascstur etiam in LusiranJa, &exmultisIndia: lo* ™
cisaduehitur,quiacrescitinCananor,CaIicut,&Cambaia. InnQnmiHis ctiaitt-*
Hispania-Iocisreperiiur. Ignobiliores ver6Hyacinthiadiseramssauium,ineonfini-
bus Silcsia-, & Bohemia; inuenluntur.
PrancreaFissiciusjve^faisticiusHyacinthussicparatur. plBmbuminollapositum
sornaci vitraria;commjrtitur, per aliquod temporisspatium!sic enim plumbum in vi-
trum vertitur ,& hyaclnthinumcolorcm imiratur. Alio; modos fingendarum gcmma-
T-mg. rumassJgnatPorta^quosLeiSorapudipsiimlegcrcpoterJt,
loading ...