Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 965
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0971
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.IV. ,965
MYSTICA, ET MQRALIA;
COLOR Hyacinthiquamdammoilitiempra?seferrevidetur; ided mysticeDei
clcmentiamindiearepotcst. QuocircaDcus,mveterilrge,pra?cepir, vt tunica
SummiPontificishyaeinthinocoIorerefcria esicr ;vt Chtisticlementiadcno-
taretur. Quinimd Christusipsc anostrisPictoribus,vesiimcntis ciuldcm colorisfigu-
ratur, vtirsiiiucnt innatammiscricordiam,c(uahumanumgenusptose<juitur.Arnplius
cum Hyacin thusgemma sir, nubilo cailo,obscura,&,sereno,rutilahs, erit symbolum_jMi/iricor-'■
inisericordiafadrcmissioncm criminum requiiita;. Pra;cerquamquod sicuti Hyacinthus fa fymbo-
gestantemsecurumafulminc reddit iparitcrPeccatorumremiilio aduersus i.3um sui- jam,
minantisira: Dei nos pramuinit.
MoraliteretiamacceptusHyacinthus,iuxtaprardictam proprieratcm,8:cumiitla-
B pis temperatus, viro probo,& perfccto assimilari poterit, qui, in suis actionibus.tempe-
ratus esfe debet, cii non dcbeat plus sapere, quim oportcat, sed sapere ad sobrietatem,
vt Paulus Apostolusscripsit. Deindc,iuxtaIocum,& ccmpus,colorem mutatedcbct, Ad Eom.
quia,serciK>prosperitatu"mteinporc,Ia-tusDco optimo maximo dcbitas gratesper- oy.is-
solucre, & tempore calamicatum a-rumhoso, crga omnes misericots cssc debet.
VSVS 1N MEDICINA.
HA NC gemmammagno vsui futuram esscscribunt i!l is, quisomnum concilia-
redesiderant,necnc;nijs,quicorroborarc,&a;run:naspel!erevolimt. Icacuie
Matbodeus de virtutibus cuiuscuiinjjgcacris Hyacinthorum iic canit.
C-nsirtalitmriii.ctsWttim b*thr,tur, '
Tris~liiiam/j\siigam,&-vii!Mssuspitioiies.
C Cajterim Albertus Magnus,& Feindius^in expugnando toxico,hanc gemmam com-
mendant. Auicennasqucque,in libro de viribuscoidis,magnam vim roborandi spi-
ritus vitalesei attribuit. Prartcrea pcstemla-uicntcm arcet,sicollosuspensuscutimre-
gioniscordis contangat. Imn>6Maibodcusaddit,hacgemma inannulogestata,secu-
rumreddi hominem quocumq; progredientem, his ven.bus.
Scdtjuodcumtj; geaiu coltesisstndert possis,
ytidigitoportts^temsseiurusadibis,
Ntetibipeli isiei-n regichis c.tn/k itoccbil.
Prardictisaddit Mylius, Hyacin thum gcstatum abhominepcste corrcpto, suumni- Rtmediun>
lotemamittere,&coJorem dilutiorem, & ingratum inducrc. Hincnon est mirandum, .^, '
siMichael Mercatus,inlibrode peste,scriplttit hancgemmam,in hoca(sectu,tantope-
recommcndari. t^ocirca,ConstantinopoJi,vbivtplurimum,tcrrioquoq;aiino,pe.
stisIncolasafssigit,Hyacinthumsempergcstareconlueucnint. InteilexJmus etianu,
qudd Polonia: in quadam Pharaiacopsa, Hyacintbus,magnitudine vnguis humani,ar.
Dgentoinclususscruatur,quidetentusapudvul[icratos,impedit,qi]ommusinvulnere
putrcfacciooriatur. Nostrisetiam temporibusexHy.icintlio Cardiaca eleiluaria pa-
rantur, qua; in stbribus pestilentibus insignem solcnt habere pra.-rogatiuam. Dcscriptio
Diahyacinthi, seu hyacinchina: conscctionis.apud Micbaelem Mcrcatum habetur.AI- fijabytciii-
tera desctiptio, & nobilior in nostro Bononknsi Antidotario recicatur.Harc autem cle~ t/!lltK.
ctuaria, prarterhyacinihiim, radiccs, herbas, ssotes, & alia simpltcia cordialia recipiuc.
Procomponendispta:d]Cti'seleauarijs,eIigtndacstil]aHyacintbispecies,qua;adco-
loremsapphirinum ioclinat: (iquidem h*c,inter aliasdiffcrentias, piincipatum occu-
pare,& magnam resrigcrandi saculcacem poslidere perhibetur:cum illa ipecies, quar
adRubinum tcndit,minorivircute reirigeradi potiatnr. Tandcm sunt, qui scripserint,
vcSerapio,suIgura,&suiminagcstantibushunclapidein non nocere;hacdecausi_*
AstrologivetetesHyacinthumloiliconscctarunt.
loading ...