Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 966
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0972
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
pSS yiysiisAldrouandi
DE AMETHYSTO.
Cap. LXXXII.
JB Q V I V O C A.
« AGNA afEcimuradmirationejquodnomenhuiusgemmaihaudqua-
quamvulgareinambiguitatenonspernendavcrsctunsiquidein Ame-
rhystus apud nonnuilos Veterumfuit qua;dam vua: spccies vitium ita
infirmarumjVtnuliomodoeiussuccusebrietatemexcitarepossetiquo-
...■.__ ci>caPIini_snarrar,suistemporib-s,hancvitemInErticulamappciIa-
Z.14.M.J, tamfuisse,qtioniam iners.in tentandisncruis,haberetur. Irem,apud F
Intrtums gotanjcoss Amethystus herbaeiseperhibetur,sed postea ,qua?nam sit, ab illis non__
vtttt Jpt- jgs^rjoitnr, Joannes Baptista,in Phytognomonicis, babct baic hetba: Amethysti her-
'"*'■ ba-soliummeraciorisvinicolorem^mulatur^&contraebrietatempollereaiunt. For-
lj.c4.3J- tajjjsB|itumrubrumintelleserut,intercuiusvatiasspeciesaiiquavinimeraciorisco-
lorcm refert, imm6 harc hetba ebrietati rcsistere creditur.
Tandem,apud Gra-cos, hoe nomcn,aViss^ot,siuc aniSssot a-quiuocatione non_*
caret,insseflituriuxramaIculrnum,&rimininumgenus,&significathomincmmini-
tneebrium,sti]calic,ui(lcbrictatemarccns,pra;tereaclcnotatgemmam)cuiushistoriara
inprssscnti capitc «taminamus.


SYNONIMA, ET ETYMVM.

H1

t MC gemmanonacstRationalisv&vItimainterduodecimgemmasApocaly- G
psis, Amethyflusq,vocaturLatinis,quia a«**ssn«s Grascisdicitur,alittera_*
• d priuatiua,& veibo gra-co uiSvcxm, inebrior,siue quia ebrietati rtsistat,si-
tie quia, vtfuirsentcniia Plinij, quoniamadeolorem viniaccedens, tandemin colo-
£-j.s<«#. jcniviol*tctminet. Harcpostremaopiniomagisassentitur scntenti~,Pl_tarchi,qiii,
*• jnsympoiiacisjscripmmreliquit illosinmagnoerrorc versari,qui puraruntnomencia-
turam Amethystitamhcrba?, quamgemma;abarcendaebrietarededu&amesse,quo-
niamvtrumqisortirinomeacoIoteviniperhibet.GermanicediciturEinamcthyftjHe-
braicedicitur Achlamah ,vel Ahalamah, videtur autem Grammaricis Iudarorum hoc
W*min<u nomen dcduci a Chalom ,nimiruma somnio , quoniamgestans hunc lapidem in som-
hthrtita, nia ftequenter jncnrrat. Chaldaice nominaturEnegia, nimirum oculus Vituli,cum
colorgemmarad lunilitudinemoculivitulini refulgeat.
ORTVS, DESCRIPTIO, „
& Natura.

H;

t A N C gcmmam e„ puro, & diluto nigro originem trahere multi asfirm_nt,ei-
dttnq; accidcre volunt ,quod acinis vuarumcontingit. Alioquin in Sarda__
• gemmatanquaminmatricenaicitur,&augetur. Quapropteraliquanddin-
$ai* Mt- uenitur gemma, quar,iuxtaalteram partem, naturaniSarda:,&, iuxtaaltcram, natu-
trtx Amt- rarn Amethysti participat. Namq;veluti Sarda in cotdc saxi inuenitur ,parir.er,ex
thySi. sententia Tneophrasti, Amethystus in aliquibus fraclis Japidibusreperirur.Quoad de-
scriptioncm,OuidiusAmethystocoloremputpureumassignauit,canenshucmmodum.
lib.l.dc^J Hte PtphitS tr.yrlbos, hitpttrpiirees jlnttthy/ios.
*trte. Aiij verci, vt Matbodcus,inhoc lapide nonmoddcolorem purpureuin,sed viola-
ceum, & roseuni commendarunt, vcrlus Marbodei sunt hi.

r-
loading ...