Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 976
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0982
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
P7tS V lyssis Aldrouandi
DE TOPAZIO. Cap.LXXXV.E
SYNONIMA, ET ETYMVM.
tVM PliniusgernmisvirentibusTopaziumamutmeraucrit,noneritab
7 re post Smaragdum, de bacgemma dissererc,quar LatinisTopaztusirt
gencre fseminino,&ctiam Topazium in genere neutro insleiftitur.Gra?-
cisSo&«£iot Ai9«, item»w»siw neutri generis in Apocalypsi,& Exo-
do dicitur,quoniam est gemma nona Apocalypsis, & ponitursecundo
1 ioco iuter gemmas rUtionalis. Trisyllaba autcm voce »i*«s«,seu
tonafyi apud Diony(ium,dc situ Orbis,lcgitur. Etymoiogiain hanc deriuant n-opa' 10
«(tfa£i*,nimirumaqua?rendo,quoniamcum olimTrogiodytar Prcdones diutius fa- F
mc,& tempeitarc presii hcrhas,&radices ad victum qua-ritarcnt, randem hanc gem-
mam primi inuencrunr. Alij deducunt etymum aTopazo insula maris rubri, io qua_*
huju]n5odigeiBmacxccHen[issima,&pra;staiuis(imainucnitur. Hax scntentia est con-
?qm*s £orroistiicrnriMatbodci,cjtti insuo Lapidarioiiccanit.
'&*"• Nomtnistwldcm r<i?/izins ihskt» gignit.
Italis dicitur Topazzo, Gallis Topasse, Germanis Ein Topass, Hispanis Topazio, Ali-
quibus tamen Latinis Topa/ius, & Topa tius scribitur.


DIFFERENTI/E, ET LOCVS.

Mi

[ V LTA de Chrysoprasijs,Chrysolithis,& Chrysopatiis a 1'linio traduntur,
sedadeoconfusa,vtnihilinde ccrti colligipoilir. Quandoquidem iipon-
► dercmusconditionesTopa?ij, &Chrysopatij Vererum,proculdubi6vide-
bimushas Chrysolitho Nuperorumcompetcrc,inquagcmma colori>maragdi,sed G
dilutior obseruatur, cui nonnihil flaui eoloris inesse vidctur. Huic viror est aurcus,&
Chrysopatius,necnonmaterS'maragdivocatur. Hicanostris Geminarijs Chrysoli-
thos appellatur, quoniam aureus color in viridi refulgeat,qui,noistu , siadmoto ignc,
vehementer Iplendeat ,Chrysoiampis apud Plinium erit. At Chrysoprassus cum hac
gemma confunditur,cum pariimab iiia discrcpet
Hodie Topazij Gemmariorum aurci sunt coloris,& inter Chrysolithos Vereruin re-
ChrysoUthi ccnsendi, fortassisa Plinio Chiysele<5rri ,& Mellichrysinuncupanrur: namquc nomen
Upidts. Chrysoltthiranquamgetiusomnibus gcmmisaurcum coloremhabcntibus Antiquitas
chrysik- applicauit- Color nullo alio colorc est inrermixtus,&iimjli$ aqua;, in qua crocus, vel
ssrj. ' Rhabarbarudisselutafuerint.Hilapidcs.rationclocijdistmguunrmjnamalijOrien-
HeUithrTsi. talcs,&alij Europcj nominantur, Orienta)essunt,qui,ad indtar purisstrni auri.ruri-
lant,&omnibusgemmis,Adamantee>;cepto, durioressurw. Hotum alij meoloresunt
dilutiores, sed qui medio modo sc se habenr, prtestantiores cssc feruntur. Europei ad
modum Chrystalli sunt molles,&in aurco colore,vel multum.vcl parti nigricant.Qui- H
dampasiim iuueniunrur in Bohcmia aureo colore iplendentcs, &ab Orientalibus non-
nisiduritiediscrepant. Orientales in Aethiopia, in Arabia repcriuntur, sed prsestan-
tioresin lndia^&BacViana eruuntur.
Quoad mokm,AnscImus Bocriusnarrat aliquando repertum csse Topazium perma-
gnum,pondo duodecim,pondcrantcm.[mm6 vidisse faterur Bohemiaim,duartim vlna-
Lttus. rum longirudir1e,& trium latitudinc Kodulpho II. Imperatori donarnm.Nos in hacta-
bellaaliquasdiifcrentiasiepiesentamusjvbietiamaliorulapillorijiconesdesignarur.
Primolocoinhactabelladcline3turqua?d,-ni>i;ci]iii)aexAliyiia,i]hiia,valdL-Jjmilij
. . Machuma; fruirui Indorum,spiendore radiabat,& in illa, tanqnam in spcculo ,cuncta
Oills t>t> illioDieflaconspi,;ie[>antur,3tquodamii>odo aureocoiore obscuro niicbat.idcoque
" Topatium aiiqua ex parte armulabatur. Harc anu.Iiis cculus Bouis appellatur.
ois&' • Secundo loco dclineantur oculi Sepia?,qui gemma csfc vidcntur,namquc crystallini
humorcs oculorum Sepia? sunt diaphani,& hemispbarici: quaproprcr ex duobus iiinul
iunctis monilia conficjunc. Ttrtio

r-
loading ...