Algarotti, Francesco
Opere Del Conte Algarotti (Band 4) — Venezia, 1791 [Cicognara, 3-4]

Seite: 300
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/algarotti1791bd4/0308
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5 00 i$ A G G I O SOPRA

E si può almeno srancamente cìire, ché
l’Enea di Yirgilio, rinomato noa meno per

ìa

y,xì àv 'jroWoìs évsei Saajizxawi/ * Yoi yùp

(Uìv S'ox.ëcn t« 9rhs/dys .yyptv T^To irmoìnY.ivM . à
sxev yàp f/v crotp'jjv avj'póÒv <Tvo\(,réu(j.oi auvxyuyÿv ,

* ì r\1 ~ ’ ' c ~ ' ì < 1

Gcos HóiV i/v uVctyxati os o ‘Tqì&tqs Tpooros . , ìtth ò'è
7ròcV vrXìjSos irìv ixutppòv , xdì itxifpes Z7siS'jsMmv <wrt~
pxVo(M»v , Qpyyjs cixóya , òufi'i (kxia , Xhttìtxì toTs
uìnXois tpó0ois ym\ Tìj Toixuty Tpceyvsstt rù TrKnÒsj
(TUVSyyHV . S'ióòrzp oì Wcthdloì froYiSGT, (AOl TatS Wìpì
Z'zàv ivvoìcts , xxì rùs irzpì rSiv iv xS'it S'ixht/J.as
»jc àxp xxì ws èruyjv hs tx orhnSin orxpucrxy&tyùv .
<7T0kÙ S'è (làchhov oi V’JV H%p ym'i xkóycùs ixfiukhtiV
aurà . HoiyxpHV Xcopìs ràv uhhav, ol Tst xoivòt y&~
OiÇoVTSS orxpù (jJiV Toìs hi'hhUOìV , ictv TxhXVToV (lÓ~
vov Tririvhàmv xvTiypupàs lyyvris Ài v,x , xxì <r<ppx~
yiàxs ToaxvTxs , xetì ptxpTupxs S'tThxauts, ts S'vvxv-
Tai Tfipnv Tiìv Trisriv . orxptx. S'è Pmyxiots xxTx ti
Txs xpyxs xxì 'jrp'eafietxs otohù rt orhi; òòs ypu(£xTCe>v
•yeipi^ovTìs , $i xuTi/s tÌ/s yxTx ròv Spypv orhtojs ,
Tr/pìcn tò xcthïwov . xxi 'jrapx (iìv roìs xhhots ottt-
vtòv STiv iupàv xmyó(jièVov xvàpx tàv frnfjtoaiw . y.xa
YethxpevoVTx mspì txvtx • nrxpx ò‘è roìs P’ayxiois
craviov s~i rò hx0ètv rtvà ore^còpxyJvov sVi tqixvt^
rrpx'ÌH .

Polyi). hist. lib. YI. n. S/y.
loading ...