Allacci, Leone
De Templis Graecorvm Recentioribvs , Ad Ioannem Morinum, De Narthece Ecclesiae Veteris, Ad Gasparem de Simeonibus, Nec Non De Graecorvm Hodie Qvorvndam Opinationibvs , Ad Paullum Zacchiam — Köln, 1645 [Cicognara, 2643-1] [VD17 23:232303U]

Seite: XII
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/allacci1645/0012
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
SYNOPSES.
SYNOPSIS E P I S T O L M
D E NART^HECE
ECCLESI/E VETERIS.
DE Narthece apud Gtxcos recentiore a&um alibi. De Narthece veterum
(jui scribunt, multum diversa traduut. Nnm. l
Narthex hic erat pars ecclesix. Qgid Dominicum ; ex Balsamone. Vt Christia-
norum genus triplex; ita & sdium istarum sacrarnm partes tres. Supremum
locum habebant Adyta, seu Sacrarium ; pro Perficientibus. Inferiorem, seu
medium, Templum ipsum,seu Chorns; pro iisqui perficiebantnr. infimnm,
Narthex ; pro pnrgandis. Ergo Na*theT & in ecclesia, late difta ; & extra
eam;sunitam strictius. Testimonia Dion) .1i Areopagita', Balsamonis, au&o-
storis vits Theodori Studits, & ATexii Aristeni. Dionylius h^lHo) vocat si-
mnl accepta haec tria, Bema, Naon, ac Narthecem : & quam ob rem. Hal-
lncinationes qjiorundam. Apud Graecos hodie solum Bema, seu Sacrarium,
est Hierateion. ir.
Balsamonis error. Heinsius &alii,Narthecemajentesfuisscporricum,qnipor-
ticus appellatus potius ijufeeA®-1, reselluntur ex Gregorio Thaumaturgo ac
Dionysio. in
Narthecis, sen Pronai, non snit usus olim, qui nnnc est, adcoque jam Balsamo-
nis tempore erat. IV
Iofephus Vicecomes, perperam & Monachis locnm assignans Sc Basilinm alle-
gans, refatatur e Dionysio, Pachymere, Simeone Thessalcnicensi.ac Grego-
rio Nazianzeno. v
IoanmsMoschitestimoniumtejkitur, De loco puerornm ; ex Constitutioni-
bus Apostolicis, accipientibus Beina aliter, nempe pro Ambone, in quo lege-
bantnr Scriptur*, Sc conciones habebantur. vi
Narthex, locus eorum, qui se purgabant ; ut loqnitur Dionysius. Eorum ge-
nera tria: infimi, Catechumeni; medii, Energumeni; supremi, Pcenitentes.
Ita Dlonysius, qui, non recte intelle&us a nonnullis, expiicatur,etiam ex Pa-
chymere. vn
Catechumeni.inqnam.infimi ; itertun ex Dionysio : cui suffragantur MaxU
mus & Pachymeres. viii
Catechumenorum classesdua.- inserior, Andientium;supcrior, Competentium.
ex Conciiio Nicaeno, Alexio Aristeno, Martharo Blastario, & Scholiaste
Harmenopuli. De Audientibus, Tertuliianus, & Cyprianus. De Competen-
tibus, Augustinns, Ambrosius, Iiidoms, Hieronymus , & Concilium Aga.
thense. Hos Comperentes vocat Ele&os Leo Magnus. ix
De Catechumenorum loco vatiante,opinio Vicecomitis adversa; cnm suis fun-
damentis. x
Rejicitnr hac, addnstis Harmenopulo, Gregorio Thaumaturgo, Balsamone,
Dionysio, Synodo Neoca:sareensi, Aristeno, Blastario , ac Cyrillo Hieroso-
lymitaoo. ex qnibus consbir, CatechnraenosCompetentes, seu Genussecten-
tes, si peccarent, rejicisolitosin inferiorem Audientium classem ; quivero
hic delinqnebant, pelli extra totam ecclesiam , nbi Iocus erat Dessentium ; si
tamen resipiscere quarebant; alias habebantnr ut sthnici- Missi tantnm pais
ejat pto iis qui in Narthece, non vero ptimaria : auditis enim initiaiibus us-
que
loading ...