Allacci, Leone
De Templis Graecorvm Recentioribvs , Ad Ioannem Morinum, De Narthece Ecclesiae Veteris, Ad Gasparem de Simeonibus, Nec Non De Graecorvm Hodie Qvorvndam Opinationibvs , Ad Paullum Zacchiam — Köln, 1645 [Cicognara, 2643-1] [VD17 23:232303U]

Seite: XIII
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/allacci1645/0013
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
SYNOPSES. t
qnead Euangelii,Scripturarum & Homiliaefinem,dimittebantur illi omnes.
ex Dionysio, Maximo, Hincmaro R.emensi,& Augustino. Notatur & emen-
datur, adduftus a Vicecomit;e, Balsamon. x i
Ritus dimittendi tnnc omnes e Narthece. Nempe post missam Catechumeno-
rnm, (sic enim pars ea Missz prima appellabatur,) & antequam accederetnr
ad Missam Fidelinm ; peracta oratione, & accepta benedictione Episcopi,
per Hypodiaconos jubebantur exire ; prime,infimi, sen Catechumeni: tum,
medii, seu Energumeni: ac demum, supremi, feu Pcenitentes. ex Blastario,
Chrysostomo, ConcilioLaodiceno,Zonara, & Aristeno. Iustellus taxatnr,
oracionem super Catechumenos, in Concilio Laodiceno, partem esse putans
Missje Catechnmenorum : quum potius diversum quidabeasit. Orabant
qnippe pro eis fideles primnm : deinde accedebat Episcopi benedi&io. Atque
orationes illa: vocabantur Paratheses; Alexio Aristeno teste : necaliuderat
oratip super Catechumenos: Missa Catechumenornm non item ad solos Ca-
techumenos pertinente, sed ad omnes sine discrimine. Taxatur & Blastarics,
negans, omues exiisse e Narthece, diftis Parathesibus. m
Vicecomes denuo castigatur. Catechumeni nulli parti Missi defunstornm in-
tererant; quod licitum Energumenis, ac Poenitentibus. ex Dionysio. xi i r
Catechumenorum pcenac variae. Punitos eos, videntur negare Basilins, Zona-
ras, Balsamon, & Aristenus. Zonaras non refte conciliat cum Synodo Neo-
eaesareensi Basilium ; sicut perperam quoque Aristenus & Blastarius enndem
Basilium interpretati. Conciliat auclor melins. xiv
De Energumenis. Digniores hos fuisse Catechumenis,- contra Vicecomitero. xv
An ad Energnmenos pertineant.qui inSynodo Ancyranadicli Hyemantes. Zo-
narxopinio, & Balsamonis. adducuntur & Liturgiae veteres, & Aristenus,&
Scholiastes in Harmenopulum, & Maximus. Sententia auftoris, Hyemantes
esse, qui a Daemone obsessi spiritualiter. Allegat Dionysinm , Pachymerem,
&Maximum. Et Hyemantibus hisce locus erat extra templum,late snmtura,
cujus pars Narthex. xvi
De Poenitentium classe ; qua: in Narthece etatsnprema. Vicecomitis opinio,
Catechumenos eis digniores fuisse ac superiores. xvi i
Redarguitur ex Thanmaturgo Vicecomes; ejusque ex Concilio Constantino-
politano sexto objeftio diluitur, ablegato lectore ad Aristenum, Zonaram &
Balsamonem; erroresque alii indicantur. xvi 11
Poenitentium gradusrecensentur quatuor. ex Basilio,Bkstario,& Aristeno.xix
Poenitentium mfimi.extra Ecclesiamin Propylaeo seu porticu,vocati Dessentes,
ex Thaumaturgo, Basilio, Blastario, Balsamone, Scholiaste Harmenopnli,ac
Tertulliano. De iisdem Eusebius, Synesius, Greg. Nyssenns, Petrns Alexan-
drinus. Non nno modo accipi verbum Dessere. ex Balsamone. xx
Fceriitentes, secundi gradus, snnt in Narthece inferiores; & vocantnr Andien-
tes. DehisThaumatnrgus.Basilius.&Nyssenus. Taxantnr Zonaras. Balia-
mon, Aristenus, & Scholiastes Harmenopuli. Praferturhisce Blastarius. xxt
Poenitentes, tertii gradus, sunt in Narthece superiores ; & vocantur Snccum-
bentes. De his Basilius, Nyssenns, Zonaras, Blastarius, & Scfaoliastes Har-
menopuli. xxi i
Snccumbentiam, sive Substrationero, esse Gennssexionem. De hoc ritn, Dio-
nysius cum Maximo, & Basilius cum Balsamone. Reprehenduntnr Zonaras
& Balsamon, nec non Aristenus & Blastarins. Quid longa substratio. xxi 11
Extra Narthecem in Nao sunt, inflmo loco, Poenitentes, qnarti gradns ; qui
dicnntnrConsistentes. DequibusBasilinscumBalsamoue, Thaumaturgus,
SynodnsAncyrana, Scholiastes Hatnienopuli, Atistenus, Blastarius, Quo-
uiodo Coasistentia alias vocetur. xxiv
Coasistefc
loading ...