Allacci, Leone
De Templis Graecorvm Recentioribvs , Ad Ioannem Morinum, De Narthece Ecclesiae Veteris, Ad Gasparem de Simeonibus, Nec Non De Graecorvm Hodie Qvorvndam Opinationibvs , Ad Paullum Zacchiam — Köln, 1645 [Cicognara, 2643-1] [VD17 23:232303U]

Seite: 79
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/allacci1645/0098
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
E C C L E S I M VETERIS. 7,
stcros Minissros dimijsio, &eje3io. Hinc dimislionem Latini Mts-
sam dixerunt, ut Remissam pro remissione. Hincmarus Rhemen-
sis, epist.adHincmarum Laudunensem, cap. xxiv: Quidamju-
bentur usisue ad mtjsam Catecbumenorum manere in Ecclejta: quidam
autemjola intra ecclefiam sidelium oratione jungi sacrte mysleriorum
celebritati, a Domimae autem mense convivio sgregari. Et Augu-
stinus, seimone ccxxxvi 1 de tempore: Ecce, posl fermonem sit
Mijsa Catechumenis; manebuntsideles; venietur ad orationem. Pes-
sime itaqne ex antiquitate colligit Vicecomes, ( nam de Berol-
do, quem non vidi, nihil habeo, quod dicam,) expleto Euange-
lio Catechuroenos ecclesiam jngredi, &, prius quam illud ab-
solveretur, extra ecclesiam constitisse : cum ««3»'fop&w t*%{s
omnes, inter quas'& Catechumcni locum habebant, semperin
Narthece, dum divin» scripturas legebantur, consistebant, nec,
nisi illis expletis, foras peilebantur^ & Balsamon, in Can. xiv
Concilii Nicasni, vel Naon a Narthece separat, ideoque dicit,
Catechumenos extra templum cum Audientibus commorari j
Narthex enim extra Templum censebatur : vel ipse etiam cum
Schoiiaste alio in Harmenopulum falsus fufc ; quod in tanta re-
rum varietate mirum non est: vel exicriptoris incuria imposuit,
qui, loco c*iBs, oniis scripsit. quod ex ipsius Scholiastse verbis
elicio. Tres erant Catechumenorum gradus, secundum Conci-
liurn; primm y&vv ■x.hnovlav, genu sseblentium; secundus osxpo&^tj-
»»v, audientium; tertius i^asfmuv tns cMM,M<na£, ejeEiorum ab ec-
clesia, si tamen spes ulla erat resipiscendi; aliasutethnicirepu-
tabantur, nec in numero erant Catechumenorum.Primum pec-
cans, in secundum, Audientium nempe,pellebatur; qui, si pec-
candi finem non poneret, ab ecclesia ejiciebatur. Re&e itaque
dicit Scholiaftes : « $ twv «*pomyAvwv i%m <^,tu to? iv.%M<n#A, Si
ex attdientibm extra ecclesam constflat, ratio di&i: ^ 01 dx^aoi^oi
$ m\is "swv7o tijs cM.xkr,(ricu;. Nam & audientes extra ecclesiam (la-
bant. Male omnino : qui enim extra ecclesiam est, non peliitur
ab ecclesia. Ad hoc ergo, ut pcena Iocum habeat, ut ratio con-
dudat, dicendum erat, Auditores intra ecclesiam stare : tuncj
cnim bene extra ecclesiam mitti poterant, ut graviore supplicio
digni. Qsarescribendumexistimo: jjjtj 0.' «Kpo«'f4>o» 5S Ivtbs
'swo 1?$ onKAtjijioK. Et Audientes tnim intra ecclestamstabant.
XII. Interimmefadurumopera;pretmmexiftipao,sirituro
uiiiver-
loading ...