Allacci, Leone
De Templis Graecorvm Recentioribvs , Ad Ioannem Morinum, De Narthece Ecclesiae Veteris, Ad Gasparem de Simeonibus, Nec Non De Graecorvm Hodie Qvorvndam Opinationibvs , Ad Paullum Zacchiam — Köln, 1645 [Cicognara, 2643-1] [VD17 23:232303U]

Seite: 92
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/allacci1645/0111
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

?t DE NAR.THECE
Thaumaturgi epift. Canonica: Auditio esl intra in loco,quem Nar-
thecemvocant-,ubi oportct ,eum,quipeccavit, flarepofi Catechume-
nos, usque ad Catechumenos etiam illtnc egredi. Elicit etiam ex Con-
cmoConftantinopolitanovi,quosancitum est, ut, qui eccle-
siishonorem nonexhibent, iis, ne in Catechumenorum quidem
stationibus, in ecclesia consistendi sit facultas : Eos, qui vel cum
uxore cohabitant, vel dioquin indisiriminatim sacra locacommunk
sacimt, & contemptim in eaajsiciuntur, & sic in eis permanent, etiam
ex iis, qutesnnt in venerabiiibus templis, Catechumenorum mansioni"
brnextrudijubemus. Ex quibus ita ratiocinatnr: quod ejus culpse
affines Synodus velit a Catechumenoru locis extrudi, pcenae id,
& ignomini£e,non honoris esse j ex quo sequitur, ut inferior Ca-
rechumenoru statione iis in ecclesia locus attributus fuerit. Poe-
nitentes igitur de loci dignitate Catechumenis cocedebant:idq;
intelligi debet de iis Pcenitentibus,qui in ssetu, & auditione con-
liftebant; cceterum,qui in subje&ione, parem cum Catechume-
nis locum sortiebanturj qui vero consistentiae,vel participationi
sacramentorum erant adscripti, etiam Catechumenis"ttatione
antestabant. Subje&io autem, seu substratio est, ut intra Templi
portam stans cum Catechumenis ingrediatur. Congregatio,sive
consistentia est,ut cum fidehbus consistat,& cum Catechumenis
non ingrediatur. Postremo est participatio sacramentorum.
XVIII. Qnamvis ea, qux supra diximus, satis superqut
sintad Vicecomitis di&adeprimo Catechumenorum loco re-
fellenda j eadem tamenexejusdemmet etiam di&is redargua-
mus. Tbaumaturgiis siquidem nihil simile dicit. Enverba : i
dx.fs*ms tvJoSi <£ 7wM( c* ru vds>%v.i, tvjti. tpxvm %pyi $ r,pa.(>TrlyJ,i~x
tas v wmjQsy.ivm, %gi cAir^^iv e|«^si£^. #W&iv j«£ <|»;<n t %a<-
(sav jyrJj t? iiSaurtULideui cA>.QoO}\i&(i>, Kj y.^ <*|iis'o9"&> "srCsc^^iis. jitt"
ditioesiintraportam inNarthece, ubioportet eum, quipeccavit,start
ttsquead Catechumenos , & tunc egredi. Audiens enim, inquit, saiy
pturas & doElrinam, ejiciatur, & precatione indimm censeatur. Ni'
hil hic de statione Audientium, respe&u Catechumenorum ; seJ
tantummodo dicit, Audienti tantundem in Narthece immoran-
dum esse, quantum & Catechumenis licet ,• quibus egressis, ipst
quoque egredi debet; cum iili nihil aliud,nisi sacrarum scriptu-
Tarum,&dodrinasChriftian3Eauditio, quae & Catechumenis
conceditur,permittaturjquibusauditis, a Nartheceextracc-
""'".' clesiaffl
loading ...