Allacci, Leone
De Templis Graecorvm Recentioribvs , Ad Ioannem Morinum, De Narthece Ecclesiae Veteris, Ad Gasparem de Simeonibus, Nec Non De Graecorvm Hodie Qvorvndam Opinationibvs , Ad Paullum Zacchiam — Köln, 1645 [Cicognara, 2643-1] [VD17 23:232303U]

Seite: 109
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/allacci1645/0128
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
E C C L E S, I JE V E T E R I S. ro?
jj #§ T.scifcspov <£ dvoa^o^c. Diaconiautemssentadjanuas, quibus vi-
ritntemplumingrediuntur, & Hypodiaconi adjanuas, quibusmulie-
res; ne quis egrcdiatur, neve aperiaturjanua tempore oblationis,quam-
visfitaliquis Fidelis. Quernadmodum enim Diaconi San&uarii
sonbus custodiendis praeerant, ut noto ex Dionysio Arcopagi-
ta, de ecclesiast. Hierarch. cap. v: Kxfapbxr, tiivwj i$iv 5'as'ts?-.
yiw) 2>lgfM$<r(AK<n5) "7n t»? qsavav; tojv ispjav nfa^ytxA a,va,ynm cnrtr
x.txa.fa(>[d{u>gg, ^l cw dttKi^asiarcx.x^oufnQ», Jy^ y.ou&joufyni ? ■x.a,-
Jw^&jcdK? t«v Myim iM.df/.^tsst, i&s. si£a,ma,Aioug, iftfy TrfotnTi ortr
«viipss? tbi («pjav du.iyug^jviiupi^.isox. <Ji» jy^ •¥• h^Ctg euliUu itpi-
iW rtvKoug n k^ce^jKi] fessuotyzcna,. EUigitur viexpiandi pr<cditus
ordo Diacenorum, eum eos, qui expiatisunt, ad illumtr,antia Sacerdh-
tumsaeradeducat, &eos, qui nonduminitiatisunt, expiet, expianti-
busquesiripterum divinorum splendorihus ac doSrinis instituat, &,
quasi obstetricum more, edsscet, acpropterea prosanos afacris fecernat*
Itacjue fanSisjanuis eum pnesicit Fonttsicii jitns in[iitutum ; utdi-
gnos scilicet, &deputatos, adsacraChristimysteriamanudu-
cerenrrita & Hypodiaconi eccksiae portarum curam gerebant,
eosq; qui in Narthece locum babebant, in officio concinebant.
XXVII. Stabant itaque extra ecciesiam in portku, si ade-
rat, Deplorantes, cum aliisdesperata! saSutishominibus; in Ec-
ciesias sonbus Hypodiaconi,-in Narthece prope porras Catechu-
-meni: primoquidemAudientes, &Poenitentes j postmodum
Competentes, vel genua ssectentes: sequebantur Energumeni;
fed non Hyemantes, qui extra ecclesiam erant :, Energumenos
excipiebant ex Poenitentibus Audientes; tum demum Subster-
nentessej reliquifideksr&Pcenitentes quoque Consistcntes,
& Monachi in Nao. ,
XXVIII. Si quis dicat, subsecutis psst Apostolos eorum-
que discipulos teroporibuj, similia in desuetudinem abiisse,alia-
que eorum loco introdu&a; idque ex Patrum monurrientis col-
•igi; non moror: nemo id inficias eat. Sed nolNartbecem an-
tivjuissimnm, illiusque usum vetustissimnm , non rerum in eum
mtroduclarum senem, deicnpsimus. Eum porro non iemper
eundem fuisTe,ied alium atque alium pro opportunitate tempo-
ris, alii ante me etiam ex antiquissimis obiervarunt. Tertullia-
"uslib. de Prasscript. adveriiis Haereticos, cap. xli. Quis Ca-
^humenm, quis sidelis, incertum efh j pariter ademt, pariter ast-
ditsnt,
loading ...