Allacci, Leone
Leonis Allatii, De Mensvra Temporvm Antiqvorvm et praecipue Graecorvm, Exercitatio — Coloniae Agrippinae, 1645 [Cicognara Nr. 2643] [VD17]

Seite: 74
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/allacci1645a/0088
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
74 LEO ALLATIVS; D E

ernenda • nona qnaque die nundinis ajjignata : tempore autem beUL,
htare tllos docens, & certatim labonbm ceque ac lucriA inssare.] Nun-
dinarum vero originem , progreflus, & an ferise vel fasti vel
nefasti fuerint dies, accipe ex Macrobio lib. i Saturnaliorum
cap. xv i. Ouod autem Nundinas Ferias dixi, potesl argui, quia 7t-
tw, de Fcrm fcnbens, Nundinarum dies non inter Ferias retulit ,fed
tantum fokmnes vocavit, & quod Iulim Modessm afflrmat, AFeflala
augure confulente Fontifices, an Nundinarum Romanarum, Nona-
rumque dies, feriis tenerentar ; respondifse eos, Nundmas fibi Ferias
non videri : & quod Trebatim, in hb. 1 Religionum, ait, Nundtnu
magiflratum pofle manu mittere ,judiciaque addicere. Sed contra Iu-
Lim Ccefar, decimo fexto Auspiciorum hbro, negat, Nundinis concio-
nem advocaripofle. Cornelms etiam Labeo, primofaftorum Itbro,Nun-
dmas Ferias efle pronunciat. Cauflam vero bujus varietatis apud Gra-
nium Licinianum Ub.fecundo diligens lettor inveniet.Ait enirn,Nun-
dinas Iovis Ferias efle: fiquidem FLaminica omntbus Nundinis in regia
lovi arietem foleat tmmolare ; fed lege Hor.tenfia efleclum, ut Fafia es-
sent, uti ruflici, qui nundinandi caufa in Trbem veniebant, Lites com-
pcnerent. Nefaflo enim die Fratcri farinon Licebat. Ergo qui Ferias
dicunt, d mendacio vindicantur, patrocinio vetuflatis : qui contra sen-
tiunt, ceflimatu cetatrs, quce legem fecuta esi, vera depromunt. Harum
eriginem quidam Romtilo affignant,quem commumcato regnocum T.
Tatio facnficiis, & sodalitatibus inftttutis, Nundinas queque adjecisse
commemorant; ficut Tuditanm asflrmat.Sed Cafssus Servium TulLium
■fecifle Nundinas dicit, ut in Vrbem ex agpris convenirent, urbanas ru~
jhcafque res ordinaturi. Geminius ait, diem Nundinarum exaShsjam
regibm capifle celebrari : quia plerique depLebe, repetita Strvit Tullii
memorui, parentarent e'i Nundims. Cuireietiam Tarroconsentit. Ru-
tiLius fcribit, Romanos inftituifle Nundinas, ut oilo quidem diebus in
agris ruflici opusfacerent: nono autem die, intermiffo rure, ad merca-
tum legesqueaccipiendas, Romamvenirent; & ut fcitaatque consulta
srequentiore populo refejrentur • quce trinundino die proposita , dfin-
gulis atque umverflsfacile noscebantur. Tnde etiam mos trachu, ut Le-
ges trinundino die promulgasrentur. Eare etiam candidatts ufus suit,
m comitium Nundints venire, & in colle conftstere, unde coram possent
ab umverfis videri, Sed hxc omnia negligentius haberi ccepta & posi
ahoLita, poftquam inttinundino etiam ob multitudinem plebts srequen-
adeflc ccepcwnti Ad hunc morem videtur alluhste Plautus Au-

lulari^
loading ...