Allacci, Leone
Leonis Allatii, De Mensvra Temporvm Antiqvorvm et praecipue Graecorvm, Exercitatio — Coloniae Agrippinae, 1645 [Cicognara Nr. 2643] [VD17]

Seite: 153
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/allacci1645a/0167
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MENSVRA TEMPORVM. CAP. XIII.

togtyotcnv. A»o yjf o» tkvtIuj XuC^v ^svtk, SsvouQTwroi JokSoiv «-
v<ph, '3jAv50@-‘ dp^xvov Itwv cshi H ycViXhoyioug xx&Qipisw , ctre

cinr y.lwcv; eig Itwv dCpibytcv 'n<f(fyoi. sALulti lanuArium ac Fe-
bruartum additos reltqms a Numa dicunt : Romanos enim initio de-
cem tantum menfibm annum compofuijfe , ut quidam barbari tnbmt
Nrcades quatuor, Acarnanes fex, vNEgjptn unico^ ac deinde quatuor,
ut traditur. /'We _/t7 , hi, quanquam terram novifjimam tncolant,
vetufltjjimi tamen putentur ejje, ingentem annorum multitudinem in
recenfonegenens ajferenteSj quippe qui menfes in annorum numero po-
nantdj fct rudibus adhuc iecults : Quid mirum, Censorinus ait
cap. vii, (i Anni Civtles, quos diverfe civitates, rudes etiam ttim,
fbt qucecjue (latuebant, tam inter se difcrepent, quam cum illo natu-
ralt non congruunt ? & in zNFgjpto quidem antiquijpmum ferunt an-
numbimeftremfuifse : posl dtinde a Fifone Rege quadrimejlremsa-
Ftum ; novtsfmeatttem adxm, slego xn,) menfes , & dies quin-
que produxijfe. Item rn Nchata Slrcades trtmefrem annum primum
babutjfe dtcuntur, & obid %y$o4\lwot appellanturtnon ut quidampu-
tant, quod antefnt nati, quam Lunce aflrum ccelo ejfet, fed quodprim
habuertnt annum, quam isin Grceeiaad Lunas curfum conftituerctur.
Sunt qut tradant, hunc trimeftrem Horum inftituisfe, eoque ver, <esta-
tem, autumnum, hyemem, «pa? & ar.nu dici, & Gratcosannales «pxs,
eorumque fcriptores «pop^ot <£>«?. ltaque quatuor annorum circuitu m
modum vivssiTo annum magnum dicebant. Cares autem, & H-

carnanes fmeftres habuerunt annos, inter fe diffmiles, qutbus alternis,
dies augefcerent, aut feneferent, eoque conjuntlos, veluti '7%nrvuft.Sx
annum magnum. Sedut hos annos omittam, caligine jamprofund.as
vetuflatts obdutlos : in his.quoq^quifunt recetiores mernorta, Gj adcur-
sm Lukce vel folis infituti, quanta ft varietas, facile est cognofcere,
st quis vel in unhu Italixgentibus, ne dicarn peregrims,veltt inquirere*
Nam ut alium Ferentini, alium Lavinii, item Albani ,vcl Romani,
habuerunt annum, ita & aliee qentes. Omnibm tamen fuit propoftum,
suos civiles annos, vane interkalandts menfbm3 ad unum verum illum
naturalemque corrigere■

Proprie tarnen annus solaris erat, sicut etiarn de diebus, & de
mensbas diximus, aiter naturalis, alter civilis. Naturalis dici-
tur temporisillud spatium, quo Sol Zodiacum permeat, eodem
rediens, unde profedus est, s ve ab aequino&io in sequinostium,
sive a loistkio in soiiiitium. Achilies Tatius, lib. <m%* U/M/siq.

K k $ sde
loading ...