Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Editor]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 12.1887

Page: 261
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1887/0275
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ THE ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΣΙΑΣ

264

την π. . . λοιπώ βίω προς άπαντας επιεικ[ή.. .
καί παρεχόμενος εαυτόν εύχρηστον έν προε[δρίαις.
το]ν δήρ,ον ούκ ολίγα δια των ιδίων άναλωμάτ[ων.
μετά πάσ]ης προθυμίας έπιδιδούς έα[υ]τόν ούδένα τώ[ν.
τή]ν πόλιν προς τους ξένους εύσχημο συ.
η πάντα ταΰτα τής καλλίστης καί εύσεβ[εστάτης.
τ]ών έντυνχανόντων εϊγεν εύνοια καί.
τώ]ν συνπρεσβευτών εις την Ιταλίαν όρμηθέν[των.
κατά τ]οΰτον [τό]ν καιρόν συντελεσθέντων.
πο.

Έκ τής άνω λίαν ε’φθαρμένης επιγραφής τής μνημονευούσης τού
ονόματος του βασιλέως Μιθραδάτου εξάγεται, ότι ή πόλις Προύσα
ύπέστη πολιορκίαν καί λαθραίαν έφοδον στρατιωτών γενναίως άπο-
κρουσθεΐσαν ύπό τίνος ενδόξου πολίτου ύπέρ ού τό περιεχόμενον ψή-
φισμα' μετά δέ την λύσιν τής πολιορκίας, καθ’ ήν ούτος πολλούς
έγθρούς άπέκτεινεν, έκόσμησε την πατρίδα πολλά άναλώσας έκ των
ίδιων, καί άποσταλείς μετ’ άλλων συμπρεσβευτών εις την Ιταλίαν
πολλά κατώρθωσεν ϊνα έκσπάσηται ύπέρ αύτής.
Αλέξανδρος Εμμ. Κοντολεων.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XII.

18
loading ...