Apel, Johann
Methodica Dialectices Ratio, Ad Ivrisprvdentiam adcommo data — Nürnberg, 1535 [VD16 A 3034]

Seite: 46
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apel1535/0046
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
C A P V T !♦

fi.depecufib.Necfpeslibertatis erat,nec curapeculi,
inquit Tityrus apud Maronem.Compenlatio eft de*
biti & crediti interfecontributio.l.i.decompenfa.Spo
falia,mentio cVrepromilTio futurarumnuptiarum.l.i.
defponfa.Nuptiae fiuematrimonium,diuini &huma
ni iuris communicatio .l.i.de ritu nupti. Communicat
fiquidemuxorcummarito,non folumiure bumano,
feddiuino pariter:hoceft,utitur nfdem facrisquibus
maritus atq? ipfius familia: non quibus pater & agna
ti. Loqukur autem Iuriicon: utethnicus:apudquos
queuis familia habebat fpccifica fua facra. Vide Andre
am Alciatum Iibro primo prxtermifTorum. Alrjs uer*
bis definit Iuftinianus: ut fit uiri Sc mulieris coniun*
Ctio, indiuiduam uitac cofuetudinem contincns infti»
de patria potefta.in prin.Poftulare, dcfiderium fuum
uel amiclfui, in iure. apud cum qui iurifdictioni prcc*
eft,exponcre,ueI alterius dcfiderio contradicere.l.i.
depoftulando.Statulibereftqui ftatutam cV deftina*
tam in tempus uel in conditioncm habct libcrtatcm.I.
i.de ftatulibe.Nouatio eft prioris dcbiti in aliam obli*
gatione uel ciuilem uel naturale transfufio atcp tranf*
latio .l.i.denoua.Acceptilatio cftliberatio pernmtua
in terrogatione: qua utriufcp cotingit ab eodem ncxu
liberatio.I.i.de acceptila.Ripa eft id quod flumen cotc
net, naturalerigorcmcur(usluitenens.I.i'$ripadeflu
minibus, Riuus eft Iocus per longitudinc deprcffus,

quo
loading ...