Apel, Johann
Methodica Dialectices Ratio, Ad Ivrisprvdentiam adcommo data — Nürnberg, 1535 [VD16 A 3034]

Seite: 74
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apel1535/0074
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
C A P V T II.
&uxore.l. cx eaparte. § .mulicrdeuer.obliga.Dos,
in profcctitiam &aduentitiam.l.profeCtitia deiuredo
tium.PecuIium, in profecT:itium,aduentitium, caftren
fe &quafi.Damnum, in iniuriam cV pauperiem .l.i. fi
quadru.pau.fe.di.Dominium,inidquod iure gentiu
adquiritur, cV in id quod iure ciuili. Prius autem fine
poueffione adquiri non poteft:pofterius poteft maxi
me.l. a Titio in fi.de furtis.l.cu ha?redcs inprin.de ad<*
qui pofleff.l.fa&aad S.C.Trebell.l.i.de bono pofT. §
i.infti.de adqui. per arroga, et ti.proxime fequen.in
prin.cu fi.Tutela diuiditur in teftamentaria,legitimam
& datiuam. Obligatio, in eam quac eft ex contraclu,
exdeli&o &quafi.Pr«eterea, in naturalem&ciuilcm.
AcliOjin realem cVperfonalem:realis eftex dominio,
quafidominio ueliureinre fpecifico: perfonalis, ex:
obligatione.Eodem modo diuiditur lis JL Iitis nomen
de uerbo.figni.In hunc modum diftat cV differt reiuen
dicatio 3 quae datur aduerfus fiirem, a condidhone fur
tiua.Ex quo confequitur .Quanquam necp adio fur#
ti neq? condictio furtiuadetur domino,fi furfuper fur
to,atqj adco fuper facto iurauerit.l.fi duo. § .idem Iu*
lianus deiureiu.AttamenfuperefTeadhuc ei reiuendi*
cationem.l.fi quis uxori.l.fi quis iurauerit de fi.irtis.Ni
mirumquodharumacfhonum fint diuerfas caufar:atcp
priores duac ex furto 5C obligatione oriantur: rciuen**
dicatio uers? ex ipfo dominio.Lin rcactio de reiuendu

Domniii
loading ...