Apel, Johann
Methodica Dialectices Ratio, Ad Ivrisprvdentiam adcommo data — Nürnberg, 1535 [VD16 A 3034]

Seite: 98
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apel1535/0098
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
C A P V T IIII.

uandum.dicti hi.in fine de nouationibus.

Reiuendicatiois officium eft rern fua uel repetere,
ueIpctere.Publicianx,repetereeamrem cuius aliquis
habet quafi dominium, atqj pofleffioncm reaipcrare.
Actionis perfonalis, id confequi quod nobis eft debi
tum, fiue res (it3Guc faCmm.

Porrd hic quocp admonendum efife puto iuris ci*
uHis ftudiofum:eflein effeclibus 5c-ofFitijsgradus,no
aliter quam in caufa.Eade enim eft uia, ut inquit Ari*»
ftoteles,aThebis adAthenas, quaceft ab Athenisad
Thebas. Modi adqui.domi.effechis cft dominium.ip
fius dominrj,reiuendicatio. Emptionis & contum elix
effectus eft obligatto:ipfius obligationis,acl:io perfo*
nalis.Profpitiendum autem eft diligenter,utereffe<ftus
fit prior,uter pofterior.Quod cum in mentem Accur
fio no ueniret in.l.fi rem alienam de pigno.aclio. a<fu>
onem pignoratitiam dixit nafci ex cotracftu anteacto,
atcp eo temporequo fortaflTepecuniadabaturmutuo
&pignus tradebatur.Cum tamen ex tali contractu(de
pignoratitio loquor)neobligatio quidem oriatur, ni
fi condittonalis:tantu abeft ut ex eo oriatur ac"tio:qug
cft ipfius obligationis filiaXi. § .i.deprocu. Verum fi>
rnulatqz dcbitum foluitur creditori, extatconditio&c'
fit oligatio pura.Ex quaobligatione tum primum in*
cipit acftio competcre Jd quodpoft unu atq? alterum
a»num fieri p otcft,Sc no cx CQtraclu ftatim ut pignus

craditur»
loading ...