Apel, Johann
Methodica Dialectices Ratio, Ad Ivrisprvdentiam adcommo data — Nürnberg, 1535 [VD16 A 3034]

Seite: 120
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apel1535/0120
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
EPIJTOLA.

loqucndi Iibcrtas nobis tot commcntarios pcperif, ut
Clciitcmetiamaliquem*iAcVevo/j abinftituto dctcrrcre
queant.QuidCqubd oc illi fucrut homincs. Nonnein
Saluium lulianum Marccllus Sc" Iulius Paulus,in Pa*
pinianum idem paulus cV Vlpianus difcipuli,authore
Aclio Lampridio,in AntiftiumLabeonem Paulus SC
labolenus,in Marcellu Maroanus,in Scrbidiii Sccuo
la Paulus oYTriphoninus notas fcnpferutCAtq? nos
plerafcp habcmus gloflas &maximi nominis interpi e
tes: quos hacin reimkamurauthorcs.Adco utuixu*
numoYalrcru locum rcperias,ubi noftram ftntcntia,
addubitantcs attamen,iecuti (umus,& fic ut nihil pror
fus definiamus,reIinquamuso cuiuis ingcniofo iudica
difacultate.Porrdadmbnitos cVrogatosuolo quof*
uis curiofbs atcp rcru alicnarum cc ftimatores,pcr Cha
rites OComncs Mufas,imo pcrChnftum Opt.Max.
ut temeie nihil rcprchendat:nccp afimili,nccj> ex par
ticulanbus proloqurjs, ut Erafini Magni utar uerbo,
mxp ex alrjs probabilibus tantu cVnon ncceflarrjs col
lcctionibusremadgrediantur. Necenrra audiant.pri
mum fimilitudine habcrencuum 8c"ex oir.ni parte no
quadrarcrdcin ex particularibus proloqurjsnihil con*
{cc]ui:poftrem6 uulgatum i!lud,quod ex.l.nccp nata*
les .C,deproba.colIigitur:no probarc hocifie,quod
ab eo contingit abcfle.Scd uel lcgibus ipfis,ucl cfticaci
bus argumcntis atqriuftis rationibus idipfum agant.

lios
loading ...