Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Seite: 5
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0009
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
tvi qjx solns hic mundus suspicit ac coIit,momentanca sunt,& minime durat, seduel mor
«t- adterupori^uino^autfonunainiquioreperetint Nec illos audiendosexistimamus, qui
uel fonutu:,uelcorporis bona commendent aut extollant. Quamuis nosnec omninone=:
gcmus,Diumas eife rem quidem pulchram/ed & hoc asterimus facili sortunaecasu auserri»
Cui rion est nota Crarii opulentia, & tamen il!e uitam captus ab hoste tu!it ♦ Et Dionysius
quem modo Syracusani formidabant,paulopost Corinmi ludum aperuit,& puerosdocuit.
Quam uarie cum Polycrate Samiorum Tyranno fortuna illa rerum domina lusit. Nonne
adiauidiamus^hominemomnimodisuitsebonissuspiciendum extulittomnesconatuspro
sperrimo gressu succedebant ipfius dea: numine, quod uolebat semel hoc& poterat ♦ Nulla
res tamdifficihstamcjj ardua erat, quam si cuperet>non statimapprehenderet, &utnulla in
causa animum eius offenderet, anulum etiamqucm ipse de industria ne mali omnis expcrs
foretproieceratiCapto pisce qui eum deuorarat,i!icorestituit,Ita blande hunc Tyrannura
tra3:auit>ne uspiam uel ullo periculo, uel iattura aliqua frontis alacritatem immutantem ui
deret.Sed quisfelicem dixerit,qua:so hunc uel alium antemortejn, supremaq? sunera sari,li
cogitemus quem euentum huius perpetuaante fehcitas habuerit, sunc enim cum omncdi<*
scrimeu euasilTese putauerat ♦ Fortuna quarnunquam est perpetuo bona ab Oronte Dani
regis prarfeClo inexcelsissimo Mycalensis montis cacumine turpitertruci affixum, Sc-cx ea
piKres eius artus & tabe cruenta membra manantia oamotenfibus quos acerba seruitute dm
o o^resseraUasttflimis oculis deridendacV: spcctanda prxbuit. IsfinishuiussortunansTimity
ranniextitit, quem tamen felicitatis exeraplum proposucrat omnibus hominibus sortuna.
Quid unquam Gn.Pompeio Magno uisum est maius i at is fugiens clicntis ctiam sui opem
roguiit, k cuitotus ferme orbis uistoriparuerat ante, uictus indigentilfimu.s erTcctus cft.
Quid Vlarius quem IugurthajCymbriscj.deuistis^non dudum Roma maximalartitiatrium
phantem uiderat,an non in Cannis palustribus & ca:no post lacuit? & multa pertulit pudcn
da quidem tali ac tanto uirosCrassiis,4ui pecunia: magnitudo Iocupletis nomcn dedit ,ad tan
tam inopiam peruenilTe fertur,ut bona eius a crcditonbus,quia soluendo non ruerat, uenic
rinr.Itaq» cum egens esset,tamen per risum abomiiibus d ues salutabatur ♦ Idcm & Syphax
rcx expertus est,Romanorum amicus,mox inimicu> uinstusa La-Iio deduclus Scipioni sup
pUiscr procubuit,cuius manum non pridem arro :antcr arrigerat.Caduca: nimirura & sra
gilc s hu "nana: sunt opes,qua: ut subito affluunr,ita repcntc dil abuntur,nee ullo loco aut ulla
i;1 pcnbaa stabilesperstant,sed incertiHimo forrunx flaru nunc huc nunc illuc aguntur,ob
id nec dici bona polTe iapienres arbitrati sunt qua: sui amatorcs & studiosos tam asflitstis ma
lis onerire soleret ♦ Idem est de formaco; porisdiccndiim, quod cquidem noniuillis iucun
t]v"^i xjsvcte(Tebonum,sed falso Est enim nimissragile,^ cum adannos accessenr.desso*
rescit,& spacio sui corriipitur. Arq? ut dicamus qux !cnrimus> excunctisqualitatibus,qua:
mortah cumcorpore sugiunt,nulla uelocior,qii3m forma, qua: mox, postquam amxnutn
ssoiculum ostcndenripsosmrcroculosmiranrium,arqueobstupenrium cuancscir, & uelut
ssos agri demessus arescit,ita & facih dispendio forma hominis, qunntumuiscxccllensdi*
spent.cV ut maximcgloneris ac exufres.En morrcm acccdcnrcm,qux starim ostendir quan*
ti (ir habcnda uiui hominis eleganria,nec mors soIa,scd ipla seneftus, &: paucorura annoru
spaciuin,iTio unius diei tantum fcbncula quardam repente inuadcns. Postrcmo ur nihil eria
exrerniincidar,per sese tamcnstando durandoqpconJiimirur, t\m nihilum rcdigirur, nccn
unquam tantum gaudii (ecum atrulit ,quantum desydcni^doIorLsdisccdcns rdiquit. Id
quodequidem bene lmellexit samailleinfignisRomanorum Impcraror Domitianus,qucm
serunt Hiltoriciamicoalicuibono scrip!ilTe,Gratum elTe decorem,sed eo mhil brcuius, nec
ctiam summopereexpetendum etiam li sirmum 5c solidura elTct bonum^eo quod fupersicie
itenus adeiser homini, nec inelTet7porrofccda mulra &c horrenda in homine cdntegeret, Ie*
uilsiaia:que cutis obrentu sensibus ranrumblandirctur. Fallis igitur ac labcnribus lNisniro»
|i$ dotibusnoiidJeclandum^seditabiUbus ac perperuobonis^inquarncc sorruna ullura
Aa iii
loading ...