Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Seite: 6
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0010
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
habcrct imperium; Quid quod sorma pltishabet mali quam faoni, ncc abfurde hostem aB
domcsticum, quamuis blandum appellarunt forma, prasbct enim pterunque maximorum
pcriculorum materiam. Laborum causam, segetem libidinum spurrissimarum, ncc mino^
rxm quarrenda: amicitia: quam inimicitiarum aditum. Vtcunque enim quis ob formam sc*
mmisqua; mirismodis hanc appetunt,adametur,necessetamen suerituirisautinuisumaus
suspeelum uideri. Veluu cnim nihil magis animummouet, ita nec sorma quicquam suspe#
Ctius contingere potcrit ♦ Reste me Hercule fecisse existimatus Spurina, qui cum infigm &
acsmiranda totius corporis pulchritudinc complurium illustrium seminarum oculos acl se
amandum ad!iceret,& ob id maritis earumg; parentibus lcse fuspedtum esse sentiret, uulne*
ribus inslidtissibiipsi oris decorem deturpauit?desormitatemc£ fanftitatis& uerecundias
suxteste, potius quam sorma incefti somentd effe maluit ♦ Legimus itaque dccorem multis
cxitio fuisse^ut Hippolyto TheseisiIio,quem egregius VatesMaropulcherrimumuocaw
Is nunquampliedrac nouercac occasionemincefti coitus praebuisset,nec cquis disccrptus so
ret,nifi pratstitisset tantum sorma,insidias igitur tetcndit matcr obelegantiam*Quis tantuoi
bellum Centaurorum concitauit,quam Hippodamiaepulchritudo illa infignis* Nonne ob
idPo«tadschomachenappeIlant,quodilliu^ Sacpe
igitur rnirari nobiscuTolemus,curha:c tantopere expetatur ab hominibus, quse plserunquc
tantam amarulentiam secum adsert, ut minime desyderium illud repenfum tot incommo*
disuideatur,scd ita cft gcnus hotvuium* Quemadmodum enim Scarabei fugiunt unguen^
ta;& delestantur scetoribus,sic nonnullis pcffima pro optimis placenf, obieclat alius corpo
ris uires, alius uelocitatem iaftixit, quas tamcn ftatimfragilitate excipiuntur ♦ NuIIar enim
tanta; usquam corporum uires cxdtcrunt, quse non uel Iabore immodico, uel morbo acri,
aut acceilu senii frangcrentur*Quis Milone robuftior unquamfuit, quem aiunt neminem
tencnti malumdigitis extorquere potuiffe* Porroin Olympiabouem integrumperfta**
diumretcnto eti3m anheliru8cimportaffe,&eodem dici&upugni interfe&umdeuorafe
se.Sed quis finis huius fuit. Hic qui uiribus & admirandis illis Iacertis tantum confifus foe<*
rat, mox arborem dedu&urus brachiis hinc inde conftriclis & dcficiente conatu.Lupis pro
prxdafuit, ncc meliorem euentum fortitus eftGIeomedcs Astypaleus ,quem poftmul*
tam crudclitatonexcrcitata. Lachum pugile occifum.columnamquadudi Iiterarii domuj
sulciebatur disieftam, pueris adobrutis eius cafu, & ipfe paulo poft in Mineruar templo ar<
cam ingreffus operculo obteclus miferam & fe dignam mortem Iuit. Herculem quem tot
cius asrumnx ac labores celebrem faciunt, inuidtum omnibus, uis latenris ueneniuicit*
Samson ut focra: tradunt Iiterx mille quondam Philistaeos afini maxilla interfecit,tandcm (I
gatusdomumconcuffit acdiruit,eaq?ruinaquam plurimos oppretfit. Portas urbis euel^
Et, & inftnita robore corporis commisit, poftrcmo a DaJida meretrice rafis capillis, in qui^
busfatale robur & fortitudo continebatur, inhoftium manus uenit, 1 igitur & uiribus fide,
quas paulo poft dcbilitatas & concuffas uideas* Idem & de uelocitatc dicere poffumus, quas
t quantacunque fuerit, admiranda cene non eft, ut enim Iatiffin-.e pateat hoc fpacium fcti
tcmporum seu locorum, nihilominus quocunque feuerterit, femper ad fenium &mm4
tcm properat,& ut omnes excefferis pemicitate currendi,tamen lepufculum, animalculumj
inerme&parui momcnti prarcurrcre tepoffe uixfperabis» Etuthuiusreifcmclfinemfaa
ciamus.rssihil eft in rebus humanis,quod non uetuftate corrodatur &confumatur, prseter»
quam bona: literae, quae quia perpetua funt poffetfio, femper firmarmancnt, nec ullorum
incommodorum interuentu alicui auferuntur, nec morsquicquam iuris aut poteftatis ha«
bct, utcunque enim formam, diuitias, robur, 5c reliqua omnia suftulerit * Virtutem tamen
?ollere;& bonas disciplinas nunquam ualet, cx pcrpetuo fequunturquocunque ieris, nun*
quam te deferut»O igitur folum bonum xtemum & immortaIe,o uana hominum confilia,
quieaquaib»na tantum uidentur ampIeftimur,aIiaquxintermorinunquam possuntre»
^gtmusjimo tanquani inutilia conteraniraus, Ncc aniraaducrtcntcsprscclarfi illud Poe't«
ucnustilljm^

i
loading ...