Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Seite: 8
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0012
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
de uiris dignissimis audiui, hoc profiteri necesse est, & meum teftimonium uerum esse cetta
scio * Non igitur immerito ciuitatis tuse conseruatorem esse dixerim, qui dando tot homines
subleuas,& liberaliter agendo conseruas.Mercatura quia multa vndique apportat^iure a plae^
riscp lauiatur,sed multo Iaudabilior iudicanda est in dando tua benignitas, cum ea gramita sir,
ac solam benesaciendi gratiam ipeetet» Atg? ut de aliis supersedeamus. Quid non qua:so in
hoc opus crogasti,quid unquam abs te vel mihi vel Apiano petitum est, quod non summa ani
mi alacritate contuleris,plura daturus si petiisiemus ,Sed ne modum in petendo excedcremus,
&tuaimraensaliberalitate abuteremurcursenobis ambobusfuit, subministratanontantum
est pecuaiaad excudendum ,sed&benigni/Timequa:ueIterra uel mari conquiri procurasti,
collata sunt ,imo &studiotuoe?Tigiata ♦ Atgmocomnetibicedere plane uolurnus, nosnon
aliud desyderamus, quam ut coepisti ita nosambos ames ac diligas ♦ Tuum enim eft quod m
tnediumproduximus, tua tibireddimus qua? imprimenda demandasti, pronostrislaboribus
abunde abs te sadsractum esse profitemur, asserimus praetereanos eflein arre tuo, & ihter tua
nomina ♦ Hoc nostrum officium exigeret toti orbi manifestum facere, (i quid eloquentiae aut
restareruditionisinnobis esset.qumtum virtus tuamereretur,cuius studio & diligentia sacro*
san&a haecuctustatis monumenta m lucem prodierunt. At^ hanc gloriam non tantum dcbet
viuiqui & obuetcrura exemplaqua: hic legere licet, uel uirtutem non melius incendi posiunt,
quam etiam prisci quorum gloria ob res um bene gestarum scriem modo penitusreuiuiscit, &
quorum re&e fafta & memoria interierat,hoc opere tamen iliustri,tantisq? laboribas vndique
colleLto,a:dito rursumin Iucemrediit.Hoc certo scio ipsorum nunc manes gestire, quod tene
braseuaserint,&in lumenreuersifucrint.Quisenim untapericulamortis subeat.qtiissepro
Patriar, Amicorum & ciuium salute in tot ac tmm dimicationes atc^ in prdfligatorum hpmt
num quotidianos impetus obiiciat, li post visam nulla /aus arc^ honestas maneant, si nulli iue
rint qiii inclytislitcrarum monumentis tradant ad posterit.Mem,nec enim facile inuenies mul#
tis in milibus unum,virtutem precium, qui putet else suuni ipss decor rectis acti sipraania de*
(int,non mouet, 5c gratis pamitet cssse probum. Neccsse cst ergo iriHuti suam mercedem dc prac*
mhm Iaude sczc* honore prxlhre■ (i velisesse quirestecV bene faciat. Regium igitur uidetur
esse factum mortuis hacratione consulere, & ttiaximetanto quantus csipse viro conueniens,
veteres illos quorum nominaapud uos exoleuerant reuocare & conseruare, nec credo maio«
iorem tibi apud bonos homines f auorem quacri possc; vidimus quatx admirationi suerit olim
unum tantura vetustatis monumcntum eruisse, Nec dignam gratiam pro hoc tanto benesicio
referri poiTe putatumest. Nonneobpaucas quasdamin medmm proditas uetustares Pornpo*
riius Letus Romanus omnium in ore summa ctjm laude uersatus eli, I dem 5c gloria: consecu^
tus est Cyriaeus Anconitanus qui 5c ob diligctem inquirendaru uetustatu cura Antiquariico
guome merito h^ib-re cepit.Nec minor laus extitit Nicolai Quinti P«M:qui miro quodani sm
dio antiquiiam ssagrans immensiisima pecuniam pro iis sedulo vndicp perquirendis elargitus
cst^habet .n. nescio quid in se maiestatis & enthusiasmi veneranda uetustas,&ut eriiditione np$
sedecim pedibus exceiiuit, ita morum sanclimonia & omnis uitse honestate Ionge superior tu-
iireuidctur» Pudet nostri seculi& cumharc ueteralegimus,execramur npsquos nqnna^
turatum temporis cumprobitas& eruditiosimul rcgnarent,progenuerit* Sedadinftitutum
reuertamur ,quistibiqua:soprohoc ramadmirando opere diguam poterit rependere gra^
tiam,cuius operaeffecstum cst, vtqui longis seculis in summa obscuritate delituerint nunc eru
antur,&reuiuiscant.Consyderantibus cnim nobis sarpenumero c< rerum omnium magnitudi
nemcogitantibusnulla maior causa uideri solct ad tantam populum Romanum nominis atc^
imperii gloriam prouenilse, quam ingcns qusedam tx. incredibilis adtio gratiarum Sc benesicio
rum admirabilis compensatio aduersus omnes aquibuscunc^ beneficium vcl perexiguum ac^
cepisset * Quibus enim praemiis ciues suos persequebatur, qui prarclarum aliquod sacinus pro
Repub.peregissent,eorum augebatdignitatcm,auclam ueroopibus,autoritate,gIoriaexorna
bat^quibus prouocatus optimus quiso^labores durissimos terramaric|5 perpeti,capitis pericula
subire,mortempro patria appetere non dubitabat, qui nisicum priuatim tum publicesuilsent
honorats,
5
loading ...