Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Seite: 10
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0014
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
saipe>& non semel admonuit uir oprimus ac meo quidem iudicio in antiquitatibusperscru*
taudis prsetercxteras omnes bonas disciplinas quibus insigniter est ornatus, sagacissimu5
D* ioannes Choierus Patronus Augustanus prarpositus Curiensis, & qui hocopus tuum
ijon paucis ncc uulgaribus Galliasmonumentis auxit&exornauit,simu!^ ea sua manu im*
pnmis exarata, post etiam denuo rescripta quam corredtilTime misit. Vellemus & huiusmodi
fuiSreclaridimiuiriChunradi 1'eutingeri IureconsuIti,practerea nobilissimiDominiloan»
n sGuiiielmiaLaubenbergequitis SueuiciJtemexcellentissimi uiriD. BilibaIdiPirckarn=»
h2ri,qu« Andreas R.utelliuscius olim Amanuensisuirincomparabiliseruditionis^ftudH
ad antiquitates cruendas, scd esflagitabamus ita effe corresta, vt libcnter lmpartierunt, ta=»
men nec sualaude ob id suntdefraudandi^quiquidem ea non dissicfli animo, sed benigniter
communicarunt» Hortamur nunc aIios,ne hunc laboremnoftrum suggillent^cd
potius adiuuent,quo plura in lucem aedantur.,ei: quibus bonis literis non
parum Sc ornamenti & Iucis accefturum confidirnusr
ValeexIngoIstadioaDIB* AVG»
DOCTISSIMO VIRO D> BAR
THOLOMEO AMANTIO PRO
fesssoribonarum litcrarum in Academia
Ingolitadiensi. S* D»
NTELLIGO TE VETERA QVAEDAM
monumenta coKe la aed/turum cfsc, auorum tibi copiam magna ex par*
ce feccrit vir daristimus D. Raymundus Fuggerus. Ego uero 8C studium
cuum 5C consilium,do Aissime Amanti,magnopere probo. Nam monu»
menta illa non solum asscruntlumen historiis, sed ctiam reda ingenia ad
literarumacque anciquiratis admir3tionem exuscitant, quae res meo iudi
cio, oonarum arcium studta alit. Ipsum uero Fuggerum iam antea sciebam 8C amare 8C in*
telligcreliteras, quod meo quidem iudicio,in tali sorcuna magno ei ornamento eft. Sedil*
tudgloriosius est,quod sine inuidia jedit ea quae ipse maximo fumptu, terra mariq? conqus
siuit. Qu»d cnim splendid/us eft, quam tantas opcs ad ornandasbonas literas confcrre,
Fuit ca laus, mcmoria pacrum nostrorum apud Italos samiliae Medicum , qui haud scio an
soli spretas a Regibus omnibus literas, quasi exulantcs hospitio exccperunt, 8C liberalitatc
sua optimas arces ab intcritu vindicarunt,8d" ingeniosorum hominum ftudia iuuerunt.Ita*
quepropemodum huic uni samiliaelaus conseruatarum hterarum, omnium ^cntium con#
sensutribu!tur,qua nulla cogicari maior atquc arnphor potcft.Neipsos quicfem Mcdieum
pianes existimo magis opum atquc imperiorum cjuam huius benesicii recordationc delc*
ctari. Certegentibus omnibus multogratiuseft Medicum nomen propter conscruatas op*
cimas disciplinas quam propcer carteras rcs gestas, quamlibct magnas . Vtinam ucro Fug*
geri ut opibus selicitcr aequarunc Medicos,ica hanc laudem conseruandarum litcrarum cti'5
iinitcntur,prDesertim hss miferrimis tcmporibus cum inter hoecpub. cbssidia, 1/terarum scu*
dta magno in pcriculo sunt. Ac poftquam specimen suae uoluntatis iam oftcndit nobis D*
Raymundus,bona qucedam spes habcc animum meum, patrocinium literarum 8C caeteroi
in ca samilia sufcepturos efic,quod si fecerint,tum uero solidam 8C immortalem gloriam ad
nostcrosrelinquent.utquemadmodum apudomnes gcntes Mcdicum nomcn,propterhoc
fcenesicium,gratissunum eft, ica Fuggeros amctac pfaedicct uniucrsa pofteritas tanquaoi
optimaerciinter homines confcruatores. H^claus magnis &praestantibus uirii
oiaximcexpetendaest. Tu quoq; praeclarefacis Amanti,quodnome tuura
poiteris cum tahum uirorum memoria commcndas.Bcne valc
Foftridic CalcnJanuarii. Anno M* D» XXXIIII.


Philippus MdanchthoiL
loading ...