Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Seite: CDXXXVI
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0482
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
CCCCXXXVL INSCRIPt IONESjVM VIR VNDECVNQVB DOCTISSiMVS
loanncs Cholerus Auguft anus ad nos mififtet sormam hanc
| discubedi Veterum, eamqj ut operi huic noftro adhiberemus !Z)y
|efflagitaflet,qua inueniflet in Caftro Smiehn quod est .Di g
I Fuggeroru, iniqufi exiftimauimus tati Viri uolutati no obfe*
j qui, Cu prefertim illc tam multa uetuftatis m onumeta nobis
impartuiiet,tuai etiam non exiguam molestirmperuidendo Iibro noftro fufce*
pi!Tet,arbitrabamurpraetereaeamremnoningratam fore cupidis lectoribus,
quod etiam Iocos nonullos autorum reddi cx hac pictura clariores confidereus
uerum ne hoc fine gratia fieret Iubitum eft hiccapta tata opportunitate adfcri^
bere, qui fuerit apud Veteres csenandi ufus, qua: hora Prandii et ca:na:,quo(c£
fingulis lectis csenitabant,& aiia,qua: me paftim aiulta lcctione comportare me*
mini. Atqj inprimis comperio antiquis torum ex paluftri ulua & ex ftrarhcnto,
uelex cefpite fuiflejongo itetcmporeexpulte,nopane Rhomanos uictitade,
sjj| Verum pofteacj intercellu annorura agrefhs illecultus exoleuit,mefas in quibu s §js'
prandercnt &c#nitarent,ex aceretum fraxino quadratas,mox inde orbiculatas
secilTesatis coftat,Quod Romanos a laconibus defumpfifle hac rationecredo.
Quod iis nullae fuerunt menfar,nifi ex robore,compertum eft aute Rhomanos
ate ledtis Archadicis & Bceoticis humilib, & breuibus ufos csse, Veru ut omni-
um rerum eft uarietas,& ut in pciora pleruq? labi soIemus,e6Iuxuria: prouenc^
runt. Rhomani,ut serati primum Iedti, Abaci, Triclinia & monopodia,qua: Cn;
Manlius Asia deuifta primum uexit in Triumpho,Testc Lucio Pifone,deinde
Citrea: mesae,qua: Elephantinis pedibus fustinebatur orbiculata: magno fumpa
tu sicrent,quarum precium auro appcndebant,aut ex ebore uel teftudme fcptis
putaminibusinlaminas: Quod Carbilius PoIIioinstiruit Primus. adeo ut non
modo menfas sedlectos & repofitoria testudinu putamine ueftirenrPretereain
camacuiis domorum aut Triclin ris ftratis tnbus kSis prisci illi discunibetes ca;*
nitabant,in quibus tres suisse mcnsas Varro signisicat. Id quod Etymon Voca^ I
buli ortendit. t$q<* ,n, tres bc kA^v lestu dicunt grarci,id quod & Fabius
I Vbi DeSimoniucloquitur adrirmar,quamuisCicero Lonclauedicere maluj*
I ent,Sed ad rem Varro cx tribus mensis unam suiik ait Vinariam orbiculatam
Cylibantum diclam a poculis quas kvTukw grarciuoccnt, alteram lapidea cb*
jlongacolumella fussultam, cui cartibulum a geredonome suerit,Tertiamqua-
dratam qua: uasa dctineret,quod Vmarium dixerinr,id prarterea obseruauimus
gx Iulio PoIIuce KAip^ dici toros, super quibus accumbi solebat jd eftleclulos
VelScimpodasita appcllat Athenseus & Anstophancs in Nebulis quauis gra*
maticus quidam grarcus n on incrudirus Scimpodion dicit leclulu" in quo unus
tantu decumbat. Alii Vocant stibidia alii Toros,alii accubita,Lampridius in
iHeliogabalo AnacIinteria,Vcrgilius Spondas uocasie uidctur Vbi ait Airieis
iamReginasuperbis,aurea composuit fponda,Proditu est mcmoriasantiquisti*
^mos Rhomanomm, ca:nx tm panem adhibuilfe^ prandio ucro carnibus uesci
non elixis,fed assis & VTeru dccocl:is,aut srictis,E|cupaucisfimi conuiua: erant,
non minores tribus; Cum plurimi non ultra nouem in eadem menfa eifdemc^
leclis cacnitabant, fcrtur tn .L. Verus smperator prcter cxempla m aicrum
cura duodccim


i
I
loading ...