Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Seite: CDXXXVII
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0483
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

GERMA NIAE. CCCCXXXVIT.

m


cum duodecim solenni conuiuio primus accubuisse, illudaute no pretcreundu
filentio arbitror in iifdem menfis a Rhomanis libcros cum pueris & pucllis ad*
hibitos efle ad sukrra fcilicet Ic<storum,feruos ucro ad Pedes, Caeteru m prandia
priscos ate lucana habuifte legimus, Na & Eumarum fcribit Homerus Arifton
id eft Prandium parafse «a v\o7 qnxt^iv^ id est promcnte fe aurora & idem fentit
PIutarchusinSympofiacis& Athenacusquimodo acrarifma modo ariftonap-
pellant, fed uulgaria apponebantur,nec anxie quatsita ob id dc faop- non nulli
dicicontendunt. Mcridianum cibum Carnara dicere confueucrant, Rhoruani,
Lamprias apud Plutarchum A/« rb noipujiiap wcX&qO ou diuinat, quod
uidelicet cum amicis decumbercnt, Nam seorfum fere Pranderc ucteris fuisse
moris claru eft, Hincapud Athcneum, Monophagi leguntur, Itaop prandia
leuia & modica fiebant. Csenae aute copiosiorcs, itcm illud dignum mcmoratu
uidetur Carnas Vespernas efle diftas, quod nodtepleruo^ ficrent, Id quod testa>
tur Poetarum fcripta, eafdem & graxis Mmpov^ ditfasinucnimus, quodinter
quictem facerentlaboribus, Porro Senioribus aut iis qui autoritate & Prudctia
antcirent, primidifcubitus&honoratior Iocusdari,ip!ig?subIata menfa primi
aifurgere cosueuerat Erataut Rhomanis Iocus honoratior,qui siimus inmesa
si!ii,NonnuiIiinmediodifcubuisse honoratius putarunt,in Imoconuiuido^
minus cacnabat, Menfam apud antiquos intcr res sacras habitam nemo ncfcit,
itacp Rhomani inconuidtu familiariciborum particulis 5c uino in ignem con*
iecstis Iibamina Diis dabant, & primitias Carnarum Ianbus quibus fal cu panc &
caseo pro pulmctario ceflit, Csi uero apparatu m3gnisico exquisitissimx cpulx
dabantur, trinis serculis. sccutis mox tcmponbus euamsenis Rhomani Caena
eihibuere,posteamaior luxuria indies creuit, Vinum grarcum scmcl tih apponi
soiebat in conuiuiis ,D. Caesar Triumphalibus carnis quatuor genera appo*
suiiTefcrtur Chium, Lcsbium, Falernum & Mamcrrinu, AntiquilTimi pnmo
Vtres dzindc Tinas demum uini amphoras & cupas apposuerc,Atij< eius au*
thcrest Varro,MacrobiusSaturna. iii: Impcram inquit ut patentibus ianuis
pransitarctur & caenitaretur& Valc: Iib. ii. ait,Pradcre & Cacnarc in propatulo
uerecundisc non erat, idetiam moris fuit,ut nunq Mcnsa uacua tollcrctur
sempcr^partes Cacnarfuperesscnt, siuc ut antiquiuictus Parfimoniajiue morc,
quo aliquid reliquiarum supesse in mcnla scclicis ominis putabatur, uctcri infti*
tutofignisicaret, Caena itao/peracta reliquias & fcmacfa obsonia miniftris astaV
tibus ad pedes diuidi & circuferri antiqui moris & cxcmpli suit, Muncra Famw
l lorum adftantiu diuerfa fuifTe lcgimus, alter ,n. rcliquias que e menfa cadcbat
colligebar, alter murmur compcfcebat, alius fptita c Pauimento, & fi quid im^
mundi erat, verrebat,Frantcp omnes fuccindtis tunicis,&vnufquifcj) munium
l suum fummadi!igentiaobibat,erat pocillatorquiad CyathovRabat^Erarqui
jj auesappofitas mira arte &celcritate diuersas in partes dilcindcret, Dequibus
¥ clcganter Apuleius, Sed fatis fit hxc scripfilfe nunc, qui uolct plura, iJIe ad
authoresdccurrat,quipaflim cadcre fcripferunt. Iftharc tantum primis digitis
adtigifleuolui, Ne ledtorcs nonnulli hic impingcrcnt, tu ut prcberem anfa
dottioribus aliquid amplius cx ucteribus illis autonbus exploradi Vale Lector
& Frucre Fcchx,
11 iii
loading ...