Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 20
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0021
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
20

Α'. Αϊ άνασκαφαΐ και ερευναι

φαίνεται ότι ταυτοχρόνως άπαν το οικοδόμημα κατέπεσεν ή
βιαίως έκρημνίοθη• πολλαΐ των κεραμίδων τούτων φέρουσι
ποικίλα μονογραφή ματα ένσφράγιστα.

Ότι δε καΐ ό εσωτερικός πύργος ήτο άρχήθεν ομοίως
τα άνω δι' ώμων πλίνθων έκτισμένος καΐ ένιαχοΰ έστεγα-

σμένος, δεικνύουσιν οϊ τε διατηρηθέντες έφ' ίκανόν πλίν-
Οινοι αυτού τοίχοι (είκών 9' 11' 12• 14: 16-20) όντες δια-
φόρου πηλού των τοϋ έπηυξημένου, και ετεραι κεραμίδες
στέγης, έντος τού διακένου ευρεΟεΐσαι, διαφόρου πηλού,
σχήματος και μεγέθους των προηγουμένων ήσαν δε αύταΙ

Ειπών 15. Ή αύτη πλευρά της ε'ικ. 13 εκ Νότου προς Βορράν όρωμένη. ΕΠ = έπηυξημένος πύργος• επ = έσιοτερικός πύργος• δ = διάδρομος εσωτερικός.

ουχί τοσούτον άφθονοι καΐ έπ' ουδεμιάς ευρέθη μονο-
γραφή μα Κ

Κατά την Άνατολικήν πλευράν έποιήθησαν δύο λίθινοι
τοίχοι παράλληλοι, άφίνοντες μεταξύ αρκούντως ευρύ κενόν

(είκών 13• 15' 16)• τούτο βεβαίως άπετέλει έσωτερικόν « διά-
δρομον», προς τε άνοδον των πολεμιστών και πετροβόλων
μηχανών εις τάς επάλξεις και τα πυροβολεία, καΐ προς εϊσο-
δον αυτών έξωθεν και μεταγωγήν τών χρησίμων εν ειρήνη,

Είκών 16. Ή Νοτανατολική πλευρά τοϋ πρώτου πύργου.
ΕΠ — έπηυξη μένος πύργος• Α= Ανατολική• Ν = Νοτία πλευρά αυτού• ΤΔ = τοϊχος τού διαδρόμου- επ = εσωτερικός πύργος

προς εξοδον δ' εν πολεμώ, ϊνα καταδιώξωσιν εκτοπισθέντα
εκείθεν έχθρόν.

Ή ΰπαρξις άρα «πυλίδος» εξόδου κατά το Νότιο \

μίδων μετά προστΰπων μονογραορημάτων νοητέον ως εις τον εξω-

*) Τα εν τοις Πρακτικοϊς 1907 180 λεγόμενα περί τών κέρα- τερικόν μόνον πΰργον αναφερόμενα.
loading ...