Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 28
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0030
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
28

Α'. ΑΙ άνασκαφαΐ και έ'ρευναι

δοθή, δυνάμεθα ευλόγως νά είκάσωμεν δτι πρόκειται περί
έργου εκ προνοίας ούτω πεποιημένου και λύγον άρα τινά
έχοντος στρατιωτικόν, πιθανώς την ίδιάζουσαν άντίστασιν
των τοίχων τούτων καθ' ύποσκάψεως υπό των επιτιθεμένων
πολιορκητικών μηχανών.

Υπήρχε δ' εντός τοΰ διά τών τριών τούτων τοίχων
οριζομένου μεγάλου κύβου, δστις εκφράζει το σχήμα τοΰ
διακένου, μέγας βράχος, σχηματίζων χαώδη βαθύσματα
(είκών 21- 22), εξ ου φαίνεται ότι έλατόμησαν οι έπισκευα-

σταί' ταύτα πάντα έπληρώθησαν [ακρών λίθων και στηλών
ούτως, ώστε έσχηματίσθη γενικόν και συμπαγές λίθινον υπό-
στρωμα, υπερβαίνον πολλαχοΰ το ύψος τών πέντε μέτρων
(εΐκών 23- 25- 26- 27- 28).

Ή απειρία αύτη τών λίθων έρρίφθη μεν εσπευσμένως,
άλλ' ουχί όλως εική• διότι κατά την έξαγωγήν αυτών πα-
ρετηρήσαμεν ότι ήσαν στερρώς συγκεκολλημένοι άλ/.ήλοις
διά πηλοϋ, καίπερ ατάκτως έρριμμένοι (είκών 23' 26• 27)•
φαίνεται λοιπόν πιθανόν ότι ένετίθεντο καθ' όλον το μήκος

Είκών 25. Ή Ανατολική πλευρά τοΰ έπηυ'ξημένου πύργου, εκ Νότου προς Βορράν δρώμενη. Α-Α'-Α" ύ λίθινος τοίχος αύτης'
ΛΤ τοΓ' διφυούς τοίχου αυτής τό λίθινον μέρος- ΠΤ = τοΟ αΰτοϋ τό πλίνθινον Δ-Δ'—τό διάκενον, μήπω έξερευνηθέν

Σ = στήλη μεγάλη, έντετειχισμένη και ήδη διαφαινομένη.

και πλάτος κατά στρώματα, συρριπτομένου πηλού εκλεκτού•
εν τω τρίτο) πύργω θά ϊδωμεν ότι ή ιδία εργασία έτελέ-
σθΐ] έπιμελέστερον επί δε τού πηλού άπετυπώθησαν ένια-
χού αϊ βαφαΐ τών στηλών καΐ περιεσώσαμεν πάντα τά
τοιαύτα χώματα.

Ούτω δ' έρευνήσαντες καΐ άποκα?απ[)αντες άπαν τό διά-
κενον (είκών 21• 22), εϊδομεν ότι ό αρχαιότερος πύργος
είχε κτισθή έπι βραχώδους υψώματος, καθ' ά. κα.1 ό ομώ-
νυμος τοΰ τρίτου και άλλοι πολλοί τοΰ περιβόλου- εκ τού-
των καταφαίνεται ή στρατηγική δεινότης τού Δημητρίου,
έκλέξαντος μεν πανταχού μετά πολλής επιμελείας και προ
πάσης εργασίας τό έ'δαφος, οπόθεν Οά διήρχετο τό τείχος,
τά δε άριστα και Ισχυρότατα σημεία τού περιβόλου ένι-
σχύσαντος διά πύργων.

Τοΰ δ' επί τής θεμελιώσεως ταύτης τοΰ έπηυξημένου
πύργου έγερθέντος ε'ις μέγα βεβαάος ύψος πλινθίνου τοί-
χου ούδαμοΰ εΐχέ τι ύπολειφθή κατά την έ'ναρξιν τών ανα-
σκαφών, πλην κατά τό Βορειότατον τέρμα τοΰ διακένου

παρά τον έσωτερικύν πύργον μικρού τίνος και βραχέος δια-
στήματος, ύψους και πλάτους ενός μέτρου, διακρινομένου
μόλις εν τή είκόνι 23 (πρβ. και είκ. 2(ν 27' 28).

Οΰτοο λοιπόν έξηρευνήθη άπας ό έπηυξημένος πύργος
και έκρημνίσθησαν καΐ οι τοίχοι αυτού, καθ' ά οι τοΰ πρώ-
του, ως ένέχοντες στήλας (είκών 28)• συνεκομίσθησαν δ' εν-
τεύθεν ακέραιοι στήλαι ή μεγάλα τμήματα αυτών καΐ ορό-
φων, ύπερβαίνουσαι τον αριθμόν τών διακοσίων, εν αίς
αρίστη είναι ή ακέραιος εις τρία τμήματα στήλη τοΰ Άρι-
οτοκύδους, ούχ ήττον δε σημαντική ή μικρά τής 'Ροδοκλείας
και άλλαι πολλαί '.

"Αξιον σημειώσεως είναι και εύρημα έπι τών κατωτάτω
τού μέσου της Νοτίας πλευράς• εκεί ήτο έντετειχισμένον
καΐ διερρωγός, άλλ' άκέραιον σχεδόν, βάθρον κούρου, φέ-

') Συντόμως απαριθμούνται τά εν τω πυργω τοΰτο) ευρεθέντα
αρχαία εν τοΐς Πρακτικοΐς τον 1910 239-240.
loading ...