Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 29
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0031
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ε'. 'Ο δεύτερος ανασκαφείς μέγας πύργος μετά στηλών

29

ρον έπιγραφήν της Ε' ή των αρχών της Ε' π. Χρ. εκατόν- μονεύεται ένταϋθά που ήδη υπό τοϋ Ησιόδου1 το τοϋ Πα-

ταετηρίδος και προερχόμενον εμφανώς εξ αναθήματος εις γασαίου Απόλλωνος• βλ. περί τούτου κάτω κεφ. <α' έδάφ. 2.

τι παρακείμενον βεβαίως λίαν άρχαϊκόν ιερόν, οίον μνη- Ευρέθη δ' εν τω διακένω καί τις απλή στήλη άναθη-

Είκών 26. "Αποψις τοϋ δευτέρου μεγάλου πύργου έκ Νότου προς Βορράν. επ=δ εσωτερικός πύργος•
Δ-Δ' =τό διάκενον, ήδη έξερευνώμενον Α—ή Ανατολική διφυής πλευρά τοϋ έπηυξημένου πύργου• ΝΑ = ή Νοτανατολική γωνία αυτής"

Σ γ- --μεγάλη στήλη, έντετειχισμένη καί άρτι διαφανεϊσα• Β = αυτοφυής βράχος.

ματική ταϊς Χάρισιν και τμήματα ωραιότατου ανάγλυφου, αμφότερα ότι εγγύς που ύπήρχον ιερά τίνα αυτών, οπόθεν

τών λεγομένων «γραφικών», τοΰ "Ηρωος 'Εννοδίον, μηνύοντα πιθανώς προέρχεται και κίων μαρμάρινος άνευ αύλάκων επί

Είκών 27. Ή Ανατολική πλευρά τοϋ έπηυξημένου πύργου, άρτι κρημνισθεΐσα και έξερευνηΟεΐσα. _

ειτ:--ό εσωτερικός πύργος• Δ-Δ'—τά τελευταία τοϋ λίθινου διακένου, μήπω έξερευνηθέντα• Β-Β'= αυτοφυείς βράχοι.

τοΰ τοίχου της Δυσμικής πλευράς ευρεθείς έντετειχισ μένος μοιον τοϋ πρώτου σύστημα και επάλξεις εΐχεν άνακάτω
(είκών 21 το Κ).

Ή δε άναπαράστασις τοϋ πύργου τούτου καθίσταται !) Άσπίδι 70 κέ.• πρβ. Άγαθίαν Παλατ. Άνθολ. IV 3 66 καί

κατά ταύτα ευχερής• διότι καί αυτός έποιήθη κατά προσό- Άπολλώνων Άργοναυτ. Α 359-360• 403-404.
loading ...