Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 35
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0038
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ς'. 'Ο τρίτος ανασκαφείς μέγας πύργος μετά στηλών

όό

ραιτέρω καταστροφή, ην πάντως θα υφίστανται υπό της
ατμοσφαίρας καΐ της καλλιεργίας, τα οΰτως υποκείμενα
αρχαία, έφ' δσον άνεβάλλεται ή εξαγωγή αυτών.

Το δέ σύνηθες προστατευτικών τοιχάριον δεν άπεκαλύ-
■ψαμεν πανταχού, επειδή ουδείς λόγος ωφελείας ή χρησι-
μότητος επέβαλε τοϋτο- διότι έβεβαιώθημεν άχρι τοϋδε ότι

'.,_■,-" ** * Γ" Μιι ' ' ί-***. ■ •>

Είκών 35. "Αποψις των έ'σοι τοϋ διακένου εκ Νότου προς Βορράν μετά τήν πλήρη εξερεύνηση•. ΛΤ-ΛΤ' = λίθινος

τοίχος της εσωτερικής όψεως τής Ανατολικής πλευρά;• Δ-Δ'-Δ" = τό διάκενον, τελείως έξερευνηθέν•

Β-Β'-Β"-Β'":=φυσικοί βράχοι μετ" ιχνών λατομικών σφηλ'ώσεων επ = ό εσωτερικός πύργος•

ΕΛ= είσοδος νεωτέρων λατόμων.

τό μεταξύ των τοίχων των έπηυξη μένων πύργων και τών
τοιχαρίων τούτων διάστημα δεν ενέχει στήλας, εξαιρέσει της
Δυσμικής πλευράς τοΰ πρώτου πύργου, έ'νθα όμως αυτό μεν

δεν ευρέθη, ουδέ θα υπήρχε πιθανώς, ό δέ χώρος πρέπει καΐ
περαιτέρω τοϋ άνασκαφέντος ήδη να έξερευνηθή.

ΚαΙ εν τω πύργω τούτω [ΐετά μεγάλης ημών λύπης

Είκων 36. Π εσω υψις της Ανατολικής πλευράς τοϋ έπηυξημένου πύργου προ τής κρημνίσεως. Δ-Δ'~το διάκενον, τελείως έξερευνηθέν
ΠΤ=πλΐΛ•θΐΛΌ'ν τμήμα τοϋ τοίχου μεταξύ λίθινων ΕΛ = εϊσοδος νεωτέρων λατόμων Λ-Λ'-Λ" = παλαιοί και νεώτεραι λατομίαι.

έκρημνίσαμεν τους ωραίους λίθινους τοίχους, ώς εν τω
προατφ- διότι ήσαν πολλαι καΐ μεγάλαι στήλαι έντετειχι-
σμέναι εν αύτοΐς, δραταΐ μάλιστα εν είκ. 34- 35' 36• άλλα
τήν κρήμνισιν έξετελέσαμεν μετά πάσης δυνατής ευλάβειας,
αφέντες ίκανόν διάστημα σώον πολλαχοΰ αυτών, μάλιστα
κατά τήν Άνατολικήν πλευράν (είκών 37), καίτοι εΐδομεν

ότι παρά τήν γωνίαν κατωτάτω ύπήρχον δύο στήλαι, έπι
τοΰ βράχου έκτισμέναι ώς τις εύθυντηρία (είκών 32)• ταύτας
άφήκαμεν κατά χώραν, ώς ειχον, χάριν τοϋ τοίχου, επειδή
αύται μεν εΐναι πιθανώτατον ότι ελάχιστα δύνανται νά δια-
τηρώσιν ίχνη βαφών, ό δέ τοίχος θά έξηφανίζετο όλος, αν
και αύτάς ήθέλομεν εξαγάγει έκεΐθελ'.
loading ...