Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 47
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0052
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
η. Πέμπτος μέγας πύργος ένέχων στήλας' το Ιερόν της Πασικράτας

47

νικώς όλως μηδέ τελείως ιδρυμένων, ούτε πλινθίνου σαφή
ϊχνη ήδυνήθημεν να έξακριβώσωμεν, καίτοι τοΰ τελευταίου
τούτου σημεία δέν ήτο δυνατόν να ύπαλειφθώσι, το μέν

ένεκα τοΰ λίαν επικλινούς _________________

τοΰ εδάφους ένταΰθα, το
δ' εκ των μεταγενεστέρων
επί της πλευράς ταύτης
ποιηθέντων τάφων, ύφ'ών
τα μάλιστα διεταράχθη
ό και άλλως εις ελάχιστον
ΰψος δυνάμενος να πε-
ρισωθή τοιούτος τοίχος
(είκών 46).

Άλλ' επειδή δέν ευ-
ρέθησαν λίθοι τοίχου ά-
περριμμένοι κατά την Νο-
τίαν ταύτην πλευράν, ουδέ
μέχρι τοΰ φυσικοΰ εδά-
φους, πλην ελαχίστων, εί-
ναι δέ δλως άπίθανον το
δτι ύπήρχόν ποτέ καΐ ά-
πεκομίσθησαν πάντες βρα-
δύτερον, είμεθα ήναγκα-
σμένοι να είκάσωμεν δτι

ή πλευρά αΰτη άπαοα έποιήθη δι' ώμων πλίνθων ήδη από
των κατωτάτω, πλην που των γωνιών και τοΰ μέσου, ένθα
επί μικρόν διάστημα ετέθησαν τίνες ογκόλιθοι ώς πρώτος

Ιίϋΐϋ

Είκών 54. Πήλινα αγαλμάτια. Έκ τοϋ ίεροΰ της Πασικράτας.

δόμος υποστηρίξεως" ή δέ τοιαύτη κατασκευή έτελέσθη ουχί
τυχαίως και εική, αλλά δι' αιτίο.ν στρατηγικήν, ήτοι προς
έπιτυχίαν ιδιαζούσης εντεύθεν αντιστάσεως τοΰ πύργου κατά

των επιτιθεμένων πολιορ-
κητικών μηχανών (πρβ.
άνω σελ. 27 καΐ 84).

Διότι πάσα ύπόθεσις
περί μή περατώσεοος τοΰ
πύργου τούτου και εγκα-
ταλείψεως αυτού ήμιέρ-
γου και άτελοΰς αποκλείε-
ται διά της ευρέσεως έξω
της Δυσμικής και της Νο-
τιάς πλευράς κεραμίδων
κατά την συνήθη γραμ-
μήν πτώσεως, προερχο-
μένων έκ στέγης, των
επάλξεων δήλον δτι και
των πυροβολείων, καθ' α
επί των λοιπών άνασκα-
φέντων πύργων φέρουσι
δ αί κεραμίδες αύται τά
συνήθη μονογραφή ματα,
οία αί έπί τών άλλων
εύρεθεϊσαι- ό πύργος άρα ήρθη πάντως εις το κανονικόν
αύτοΰ ΰψος.

Τών δ' ευρεθέντων έν *τω άνασκαφέντι τοΰ διακένου

ΐψ'€ 11 ν_υ//**

Εικών 55. Πήλινα άξιολογώτερα αγαλμάτια και λύχνοι. Έκ τοΰ ίεροϋ της Πασικράτας.

είκοσι περίπου μεγάλων όπωσοΰν τμημάτων γραπτών στη- ναται νά άποδοθή ασφαλώς στήλη «αναθηματική»• καίτοι

λών και ορόφων, ων πολλά φέρουσιν έπιγραφάς, ουδέν δύ- δέ το γεγονός φαίνεται απλώς τυχαϊον, δμως ώς έχον

Είκών 56. Λύχνοι πήλινοι μετά κοσμημάτων, αξιολογώτεροι.
Έκ τοΰ ίεροΰ της Πασικράτας.

σπουδαίαν έπίδρασιν εις τήν χρονολόγησιν τοΰ ναοΰ και
τών αναθημάτων της Πασικράτας, και μάλιστα εις τήν

Είκών 57. Αγγεία πήλινα και λύχνοι (τελευταϊαι δεξιά δύο μολύβδιναι πυξίδες
έκ τάφων). Έκ τοΰ ίεροΰ της Πασικράτας.

της επισκευής τοΰ πύργου, εΐναι άναγκαΐον νά έξετασθή
δι' ολίγων από τοΰ παρόντος ήδη, ούσης απαραιτήτου
loading ...