Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 50
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0055
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
50

Α'. ΑΙ άνασκαφαΐ καΐ έ'ρευναι

γάλου χωματώδους δγκου των καταπεσόντων υψηλών πλιν- στηλών μόνοις τοις κτίσταις τών πύργων τούτων τούναν-

θίνων τοίχων (είκ. 69 το Σ-Σ"^). τίον πο*λλα! στήλαι και λίθοι λαξευτοί μνημείων καΐ όροφοι

Δεν εΐναι δμως εΰλογον, ούδ' εγκρίνεται υπό τών άνασκα- μαρμάρινοι αυτών φέρουσιν εμφανή ϊχνη προγενεστέρων

φών, το να άποδώσωμεν πάσας τάς άνω καταστροφάς τών απότομων, έλλείψε(ον καΐ βλαβών δντως δε, παρακολουθή-

Εϊ,κών 61. Ή Δυσμική πλευρά τοΰ πρώτου μεγάλου πΰργου, ήδη τό πρώτον αποκαλυπτόμενη. ΝΔ = ή Νοτοδυσμική γωνία
τοϋ εξωτερικού έπηυξημένου πύργου• ΠΤ = πλίνθινος τοίχος αυτής, μήπω αφαιρεθείς.

σαντες εν τω έργω ημών και την άποψιν ταύτην της έρεύ- αυτής στήλης ευρέθησαν κατά διαφόρους θέσεις τοΰ πύργου
νης λεπτομερώς, ην και νΰν δύναται τις,έπι τών ευρημάτων εκάστου, τινών δε δλως εν διαφόροις πύργοις, και διάφορον
να έξετάση αρκούντως ακριβώς, Ίδόντες δε δτι τμήματα τής φθοράν εκ τής επιδράσεως τοϋ περιβάλλοντος φέροντα, συνη-

Είκών 62. "Αποψις τής Δυσμικής πλευράς τοϋ πρώτου μεγάλου πύργου έκ Νότου προς Βορράν. ΝΔ = ή Νοτοδυσμική γωνία τοϋ έπηυξημένου πύργου•
Δ = τα Νότια τής Δυσμικής πλευράς τοΰ εσωτερικού πύργου• Σ-Σ'-Σ" = στήλαι άρτι έξαχθεϊσαι έκ τοΰ διακένου.

γάγομεν το συμπέρασμα δτι τα πλείστα, αν μη πάντα, τών
επιταφίων μνημείων καΐ αί έπ' αυτών στήλαι ειχον καταπέ-
σει ή καταρριφθή βιαίως προ τής συναγοιγής αυτών προς
κτίσιν εν τοις έπαυξηθεΐσι πύργοις• δεν έρριψαν άρα αυτά

ουδέ κατέτμησαν πάντα οι φορείς, καθ' ά ασφαλώς ενδείκνυ-
ται- διότι πλεϊσται καΐ μέγισται στήλαι ευρέθησαν ακέραιοι.
Τό δε συμπέρασμα τούτο ύποβοηθεΐ σπουδαίως εις την
έκφοράν τής γνώμης, καθ' ην τά εγγύς καΐ ολίγον έξω τοΰ
loading ...