Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 51
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0056
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
θ'. Αϊ συνθηκαι, νφ' &ς ευρέθησαν, εξήχθησαν καί μετεκομίσθησαν αϊ ατηλαι

51

τείχους καί τών πύργοον τοΰ βασιλέως Δημητρίου κείμενα υπό πολιορκητικών μηχανών και ομοίων, κατά συχνάς έπι-

βεβαίως επιτάφια μνημεία και στηλαι, εν κόγχαις ή δλως θέσεις εχθρών εναντίον αυτών, ίνα καταλάβωσιν εξ εφόδου

έλεύθεραι, θα κατεκρημνίσθησαν το πρώτον ουχί υπό των την πόλιν.
κτιστών τών πύργων ή τών βοηθών λιθοφόρων αυτών, αλλ' Άλλα κα.1 τα οΰτω καταπεσόντα ταϋτα ή καταρριφθέντα,

ΕΙκών 63. Τό μέσον τί]ς Δυσμικής πλευράς τοΰ πρώτου μεγάλου πύργου, έκ Δυσμών προς Ανατολάς ύρώμενον κατά τήν έ'ναρξιν της ανασκαφής.

ΛΤ-ΛΤ'=ό λίθινος τοίχος τής πλευράς ταύτης• ΠΤ-ΠΤ'—ό πλίνθινος τοίχος αυτής• Σ-Σ'=Στήλαι άρτι διαφανεΐσαι,'ώς ακριβώς

κατέκειντο• Δ-Δ'= στηλαι μόλις διαφαινόμενοι- ΔΠ - δόμοι τοΰ πλινθίνου τοίχου τής θύρας, ήδη έξακριδούμενοι.

ως εμποδίζοντα τήν πολιορκίαν και τήν κίνησιν τών μη- παρέμειναν εκτεθειμένα έπι μακρόν χρόνον διότι, αν συνέ-

χανών, ή προς ευχερή διάθεσιν αυτών έκασταχοϋ, δεν θα βαίνε τοϋτο, βεβαίως δέν θα διεσωζοντο τοσαΰται στηλαι

".•■¥?■*■.

Εϊκών 64. Τό μέσον τής Δυσμικής πλευράς τοΰ πρώτου μεγάλου πύργου και αί πρώται στηλαι τοΰ διακένου, άρτι έ|αχθεϊσαι, υπέρ τήν θύραν
τοΰ εσωτερικού πύργου κείμεναι. ΛΤ-ΛΤ'= ό λίθινος τοίχος τοΰ έπηυξημένου πύργου.

μετά βαφών ούτωσι νωπών καί αλώβητων εΐναι άρα πι-
θανώτατον έκ τούτων ότι από τής τό πρώτον καταρρίψεως
τών έπιταφίοον μνημείων καί στηλών άχρι τής κτίσεως αυ-

τών εν τοις έπισκευασθεΐσι πύργοις μεσολαβεί χρονικόν
διάστημα όλιγίστων ετών βλ. περί τούτου κάτω κεφ. ια'.
Και ταΰτα μεν εΐναι τά ουσιώδη συμπεράσματα έκ τής
loading ...