Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 53
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0058
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
θ'. Αϊ συνθήκαι, ύφ' ας ευρέθησαν, εξήχθησαν και μετεκομίσθησαν αϊ στήλαο

53

παρατηρήσεως των όρων καΐ συνθηκών, ύφ' ας εν γένει
εϋρομεν εν τοις πύργοις τάς στήλας.

Περαιτέρω δε κατά την έξαγωγήν αυτών εντεύθεν ευ-
ρέθη μεν πολλάκις προ μεγίστων και ενίοτε ανυπέρβλητων
δυσχερειών, περί ων εΐναι άναγκαΐον να γένηται ένταϋθα
ό προσήκων λόγος• διότι και ή τούτων έκθεσις έ'σται το

μεν απαραίτητος προς στήριξιν νέων ποικίλων συμπερασμά-
των, το δε λίαν ϊσως διδακτική καΐ ωφέλιμος τοις μέλ-
λουσί ποτέ να άνασκάψωσιν υπό τάς αύτάς προς ημάς ή
παρόμοιας συνθήκας.

Ευθύς δήλα δη άφ'ού κατά μήνα Αύγουστον τοϋ έτους
1907ου ευρέθη μεν το πρώτον ενώπιον γραπτών στηλών, έν-

Είκών 67. Ό πρώτος μέγας πύργος, εξ Ανατολών προς Δυσμάς ός>ώμενος.

Σ=στήλαι εντός τοϋ πάχους της Ανατολικής πλευράς τοΰ έπηυξημένου,

διαφανεΐσαι μετά ραγδαίαν βροχήν.

τετειχισμένων λίαν βαθέως εν τη Νοτία πλευρά, και ύπε-
νοήσαμεν ότι καθ' άπάσας τάς λοιπάς πλευράς τοΰ πύργου
και εν τοις διακένοις θά ήτο άποτεθειμένον τοιούτον ύλικόν
πολύτιμον (πρβ. είκ. 59• 61' 69), συνηγάγομεν ότι πρώτον

Είκών 68. Ό πρώτος μέγας πύργος, εξ Ανατολών προς Δυσμάς δρώμενος.

Σ = μία τών εν τώ πάχει της Ανατολικής πλευράς τοΰ έπηυξημένου

πύργου στηλών, άρτι έξαχθεϊσα, υπό τών βροχών βεδλαμμένη.

μεν άπητεΐτο νά διαρρυθμισθώσι τάχιστα αϊ προς δοκιμασίαν
άνοιχθεΐσαι τάφροι, ϊνα μη δι' αυτών ε'ισχωρήσωσιν όμβρια
ύδατα εις την ύποκειμένην θεμελίωσιν, δεύτερον δέ νά έπι-
ταχυνθή ή προσήκουσα ανασκαφή τών άποκαλυφθέντων

Είκών 69. Αποψις του πρωτ0υ πύργου έν Νότου προς Βορράν, ήδη άνασκαπτομένου. Ν = ή Νοτία πλευρά τοϋ έπηυξημένου• ΝΑ = ή Νοτανατολική γοηάα
αύτοϋ• Π-Π = πλίνθων χωματώδης δγκος, επικείμενος• Σ-Σ'-Σ"=στήλαι έντετειχισμέναι, άρτι διαφανεΐσαι- σ-σ'-σ"= στήλαι άρτι έξαχθεΐσαι.

διαστημάτων, καΐ τούτων μέχρι τοϋ φυσικού βράχου, ει δυ-
νατόν δέ και τοϋ όλου πύργου• διότι πολλά! όμοιαι και
ανάλογοι βλάβαι, παντι εμφανείς, μάλιστα δέ ό μέγιστος
τών στηλών εχθρός, ή βροχή (είκ. 67- 68- 70- 73), ήσαν
προσδόκιμοι, άφ' ού άπαξ τοιαύτα άπεκαλύφθησαν.

Κατά ταϋτα άνεσκάπτομεν τον χώρον τμηματικώς εκ
τών άν(ϋ προς τά κάτω (είκ. 59- 61-65- 69) εντελώς μέχρι τοϋ
φυσικού βράχου, προχωροϋντες μετέπειτα περαιτέρω ομοίως
δι' έξισ(όσεως τοϋ άνασκαφέντος ήδη τμήματος, προς ποίη-
σιν διόδων τών χειραμαξίων (είκ. 6ί 70)• προετιμήσαμεν
loading ...