Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 65
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0071
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ια'—]) Η αληθής Δημητριάς και αϊ αληθείς ΠαγασαΙ

65

«Πλην τοϋ περιβόλου των μεγάλων τειχών της πόλεως,
. . . εΰρομεν έξω αυτών κατά το Νότιον αυτής, δεξιά της εις
Άλμυρόν όδοϋ παρά την θέσιν Άλογοπάτι, έτερον τείχος,
άνερχόμενον εκ τοϋ εκείθεν χειμάρρου [πρβ. άνω είκ. 38'
39 το λ] επί τον λόφον Νταμάρι [είκ. 83- 84] και βαϊ-
νόν εκ της κορυφής αύτοϋ Βορροδυσμικώς [πρβ. άνω εϊκ.
38- 39- το ΤΠ-ΤΠ"] προς την θέσιν 'ς τοϋ Μπελεγρίνοιτ
τά ίχνη αύτοϋ εξαφανίζονται παρά τον χείμαρρον Λιγα-
ρόρεμα [πρβ. άνω είκ. 38' 39- 44 το Λ'] και αναφαίνονται

κατόπιν επί τοϋ υψηλού ορούς [είκ. 89], τοϋ κειμένου όπι-
σθεν των ταπεινότερων ορέων, έφ' ών διέρχονται τά ιστο-
ρικά τείχη της πόλεως, και δη απέναντι της κυρίας πύλης
αυτής προς τάς Φεράς [πρβ. άνω είκ. 44 το ΤΠ-ΤΠ' και βλ.
παρένθ. τιίν. Ζ']».

«Ό νέος ούτος περίβολος χορηγεί έκτασιν εις την πόλιν
τών ΓΙαγασών διπλασίαν σχεδόν τής ήδη γνωστής• έκτί-
σθησαν δε τά τείχη ταϋτα διά μικρών σχετικώς λίθων
[είκ. 83• 84- 87] κατά τον Ίσοδομικόν τρόπον καΐ κείνται

ΕΊκών 83. "Αποψις τοΰ Νοτανατολικοΰ τείχους τών Παγασών, εγγύς της μεγάλη^ προς Άμφανάς πύλης. ΤΠ — ΤΠ'—ΤΠ"= ή διεύθυνσις

τοϋ τείχους μετά τών πύργιον Ε — Ε'—Ε"= τά εξω αυτών και της πόλεως.

νϋν εις αφανή ερείπια. Άντι πύργων φέρουσι προβλήτας
πυργοειδεΐς μικρούς, επαναλαμβανόμενους εις όλίγην άπό-
στασιν άπ' αλλήλων».

«Τά τείχη ταύτα φαίνεται ότι ήσαν προφυλακτήρια τοϋ
κυρίου τείχους *, ποιηθέντα προ τής κατασκευής αύτοϋ, ή
υπάρχοντα ήδη κατά την Ε' π. Χρ. εκατονταετηρίδα, εις ήν
ανήκουσι καί τίνες τών εσωτερικών πύργων τών κυρίων

τειχών 2. Εΐναι πιθανόν ότι το κατ' αρχάς το διάγραμμα τής
πόλεως ύπελογίσθη διά τών τειχών τούτων κατόπιν όμως
ένεκα τής μεγάλης εκτάσεως, ήν ούτως έλάμβανεν ή πόλις,
περιωρίσθη τοϋτο καί ή πόλις αυτή εις το ήμισυ σχεδόν
τοϋ καταληφθέντος δι' εκείνων χώρου3».

Τρία δ' έτη μετά ταϋτα έξήτασα λεπτομερέστερον τά
τείχη εκείνα και είδον ότι άπήρτιζον ίκανώς μεγάλην πόλιν,

.-.,•■ . . ■

**&?: '"'"

. -ν-ί*-*-*

^βϊ/ϊΜ->ί

ϊ*4* **&■'.■^~χν

Κ9Νρ*ο

Ειπών 84. Ερείπια τοΰ Ανατολικού τείχους τών Παγασών !έν θέσει Νταμάρι και ό παρά την προς Άμφανάς πύλην άμυντήριος πύργος.

Π = ερείπια τοΰ πύργου• Ε — Ε' — Ε"= τά έσο> τής πόλεαις- β~τά εξω αυτής.

™ —τ° τεΤΧσς. χωροΰν προς Νότον

κτισθεΐσαν κατά καιρούς από τών μέσων που καί εντός
τοϋ πρώτου ήμ'"

Ποα-

κυ.ιυ. ΛίΛΐ^υΐΛ, απυ των μέσων που και εντός

ι ήμίσεος τής Ε' π. Χρ. έκατονταετηρίδος πιθα-

νώτατα• έγραψα λοιπόν περί αυτών σαφέστερον εν τοις 7

τοϋ Αγίου Ηλία και την εις Άλμυρόν άμαξιτόν, συναν-
τώμεν μετ' ου πολύ ποτάμιον, καλούμενον Λιγαρόρεμα

νν^ιΐΛΐΐΛ εγ^αφο. ι«»"<" "<^νι «υιιυν ο

κτικοΐς τοϋ 1912 213-218 τά εξής:

;Έκκινοϋντες εκ τοϋ μνημονευθέντος [άνω σελ. :>>2] τρί-
του πύργου Νοτίως, και άφίνοντες αριστερά τον λόφον

') Ή εικασία αϋτη απεδείχθη διά τών κατόπιν ερευνών μου,
περί ών λέγω μετ' ου πολΰ, εσφαλμένη, ή τουλάχιστον απίθανος.

Α. 2. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΛΟΥ- ΓΡΑΠΤΑΙ ΣΤΗΛΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ-ΠΑΓΑΣΩΝ

-) Ουδείς τών πύργων τούτων ανήκει τη Ε', άλλα πάντες, οι μη
εμφανώς ύπό τοϋ βασιλέως Δημητρίου ποιηθέντες εν τη γενική κτί-
σει τής Δημητριάδος, ανήκουσι τη Δ' πιθανώτατα π. Χρ. έκατονταε-
τηρίδι, ώς λέγω κάτω εν έδαφ. 2.

!!) Καί τοϋτο απεδείχθη ΰπ' έμοϋ έσφαλμένον ενει'-α τής διαφο-
ράς τών χρόνων τής τειχοδυμίας, ως λέγω κάτω εύθΐ'ς.

9
loading ...