Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 84
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0091
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
84

Α. ΑΙ άναακαψαι και έ'ρευναι

ήτο εΰλογον να άρξηται τοΰ έργου, έκπληρών παλαιόν πό- της Δημητριάδος άπό τοΰ έτους 2!>4 π. Χρ. και εντός ενός

θον αύτοΰ, το να διαμείνη εν τη κυρίως Ελλάδι οριστικώς, ή δύο ετών γενομένην.

ην προετίμα τών Ασιατικών κτήσεων και ισχυρώς ήγάπα, Και ή μεν εκλογή της θέσεως και ό καθορισμός τοΰ

Είκών 98. Πύργος της Δημητριάδος επί τοΰ ορούς υπέρ τάς πηγάς (πρβ. κικ. 92 τό ΤΔ'καί ιΐχ. 101 το Γ)• χαρακτηρίζει

το τοϋ Δημητρίου γενναϊον της εργασίας εν τη τειχοδομία.

άτε άείποτε φιλοτίμως προς το Έλλψ'ΐκσν διακείμενος.' "Οτι διαγράμματος τών τειχών και ή κτίσις αυτών και τών

δε ταχέως θα έπερατώθη ή κτίσις καΐ ό συνοικισμός της πό- πύργων εΐναι αντάξια της πεφημισμένης στρατηγικής και

λεως, άποδεικνύουσι τα κατόπιν γεγονότα, μη έπιτρέψαντα αρχιτεκτονικής έτι δεινότητος τοΰ Δημητρίου- τής δ'έργα-

Είκών 99. Ό μεγαλοπρεπής πύργος της Δημητριάδος, «Παλάτι» κοινώς λεγόμενος (πρϋ. ϊΐ*. 4Γ) τό Σ και είκ. 101 τύ Π).
χαρακτηρίζων την ίσοδομικότητα τοΰ ρυθμού. Γ και Γ"— βαθεΐαι λαξεύσεις τών γωνιών αύτοϋ.

τφ Δημητρίω να άγη ήσυχίαν, ένεκα μάλιστα τών Θηβαίων,
τοϋ Λυσιμάχου και τοΰ ΙΙύρρου. Λογιστέον άρα τήν κτίσιν

δόνων καΐ παραλαβόντες ευθύς κατήγον εις Μακεδονίαν*. Όρθότατα
άρα ό Ήρωόιανδς λέγει εν Α 58 «Δημητριάς• πόλις Θεσσαλίας
από Δημητρίου βασάενσαντος (ενν. τής Μακεδονίας)»• τοΰτο παρα-
λαβών Στέφ. δ Βυζάντιος, διέστρεψε δια προσθηκών άνοήτων, περί
<Τ>ν βλ. άνω σελ. 68 σημ. ."5. Ευθύς δε άπό τοΰ έτους τούτου κατέ-
στησεν δ Δημήτριος όρμητήριον τήν Θεσσαλίαν εν γένει, τάξας εν
αυτή μύριους όπλίτας και χιλίους ιππείς καί τάς έλεπόλεις (την περί-
φημον μάλιστα)- πρβ. Πλοντ. ε. ά. μ'' εύνόητον είναι δτι μέγα τμήμα
τής δυνάμεως ταύτης θά παρέμεινεν εν τη νεοσυστάτω λημητριάδι.
ι) Πρβ. Διόδ. Κ' 102- Πανσαν. Α'25 β.

σίας ή ταχύτης καί ή σπουδή καταφαίνεται εν τε τη κατα-
σκευή αυτή τοΰ περιβόλου, περί ης ε'ίπομεν άνω σελ. 12-13
τά δέοντα, καί εν τη διακοσμήσει τοΰ εσωτερικού τής πό-
λεως, ης τό θέατρον διατηρεί έ'τι σαφή ϊχνη τών δια πλίνθων
ωμών πεποιημένων άναλημμάτα)ν 2 δτι όμως έπεβλέπετο
πανταχού αυστηρώς ή εργασία καί έξετελεΐτο άριστα ή τει-
χοδομία, αποδεικνύει ή καί νΰν έτι εμφανής τελειότης τών
τειχών, καί μάλιστα ή στερεότης τών πολυαρίθμων καί μεγα-
λοπρεπών πύργων (είκών 98' 99).:!

-) Βλ. Πρακτικά 1912 158.

;) Ό Δημήτριος έτείχισε και τον εν Αθήναις νΰν λεγόμενον λό-
φον τοΰ Φιλοπάππου, ώς λέγει ό Πανααν. Α ' 25 8" προς τό υπ'αύτοΰ
loading ...