Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 108
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0115
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
108

Α'. ΑΙ άνασκαφαι και ερενναι

ρειάς δια τοίχου μικρών λίθων, όι' άσβεστου συγκεκολλη-
μένων (είκών 115)• το βάθος αυτής είναι τριών περίπου μέ-
τρων, το δε μήκος έπ' ολίγα μόνον μέτρα διετηρήθη, καλυ-
φθέν ύπύ χοηιάτων και καταληφθέν υπό νεωτέρας αποθήκης.
Επειδή δε ό Παχυμέρης ονομάζει πολίαματα, νοητέον δτι
και τοΰ Κάστρου τοΰ Βόλου (είκών 112• 1 Ι.'ί) και πιθανώς

μενον ένιαχοΰ άσθεστόκτιστον τείχος2, έποιήθη τότε, ει μη
έπεσκευάσθη αρχαιότερος περίβολος, ύπο τοϋ Ιουστινιανού
το πρώτον ποιηθείς. Επίσης εκ τοΰ ΙΤαχυμέρου ύπολαμβά-
νομεν ότι τότε ή Δημητριάς ητο λίαν περιορισμένη περί
τον Ταρσανάν και μέχρι τοΰ Φανοϋ μεν Ανατολικώς, μέ-
χρι δε τών πηγών και τοΰ θεάτρου Λυσμικώς• ούτος λοιπόν

Είκών 114. — Αι έν τώ μυχώ τοΰ Βορείου όρμου της Δημητριάδος άνοιχθεΐσαι τάφροι ϋπό τοϋ αΰτοκράτορος Μιχαήλ έν έτει 1283.

Τ-Τ'-Τ' —τό στόμιον τών τάφρων εκ της θαλάσσης• Ν = τό νΰν ναυπήγιον ή «Ταρσανάς»1 Ι=ή αρχαία Ίιολκός.

νϋν «Κάστρον τοΰ Βόλου»• Μ = τό έπι τοϋ Πηλίου νΰν χωρίον Μακρυνίτσα.

Είκών 115. —Τοίχος άσδεστόκτιστος τάφρου, ποιηθείσης έν ετει 1283 μ. Χρ.. Β-Β'—τό νϋν σφζόμενον κατά τό βάθος τέρμα αυτής• Π —νεωτέρα

πυριτιδαποθήκη, κτισθεΐσα έπ'ι τοΰ τοίχου αυτής.

τοΰ έπι τοΰ βουνοΰ Γορίτσας (είκών 116) αρχαίου τείχους θά
έγένετό τις τότε συμπλήρωσις ή επισκευή• όντως δ' έπι τοΰ
τελευταίου διέκρινε κατά τό Δυσμικόν τής ακροπόλεως ίχνη
σαφή άσβεστοκτίστου επισκευής ό ϋυάβΐοΐι κατά τίνα έπί-
σκεψιν τοΰ τόπου μετ' έιιοΰ και τοΰ ΒΓϋοΙαίθΓ προ εξ
ετών '• Γσως και τό επί τοΰ λόφου τής Επισκοπής σωζό-

εΐναι ό λόγος, ου ένεκα εντός τής αρχαίας πόλεως και παρά
τά τελευταία ταΰτα σημεία υπάρχουσι Βυζαντιακών χρόνων
τάφοι, ών τινας άνεσκάψαμεν3.

Τό δε άκόλουθον έτος 1284 κατέλα6ον την Δημη-
τριάδα οι Βυζαντινοί στρατηγοί Ταρχανιωτης καΐ Αλέξιος
'Ραούλ, έν τω πολέμω τοΰ αύτοκράτορος Ανδρόνικου τοϋ

') Και ό \¥&οβ παρά ΕΓβάποΙι παρετήρησεν επί τίνων πύρ-
γων τής ακροπόλεως έπισκευήν, ην αποδίδει τφ Ιουστινιανό) έν
Α Μι. Μίίί. 1905 σελ. 2ο2 σημ. 1 και σελ. 242• πιθανώτερον είναι νά
θεωρήσαηιεν αυτήν ουσαν τοϋ έτους 1283. Και εγώ, ανεξαρτήτους

τών προειρημένων, παρετήρησα και ανέγραψα αυτήν έν Πρακτικόϊς
1907 σελ. 172.

-') Πρβ. Πρακτικά 1910 σελ. 202.

8) Βλ. Πρακτικά 1906 σελ. 123 και 1909 σελ. 14Π -147.
loading ...