Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 118
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0125
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
118

Α. Αϊ άνασκαφαΐ και έ'ρευναι

τώ προηγούμενο)• μόνον εν άντίτυπον αύτοΰ ευρέθη. Το
δγόοον είδος περιλαμβάνει τέσσαρα αντίτυπα, ών ουδέν ευρέθη
έν τοις πύογοις, μεγάλης κυκλικής σφραγΐδος δντσ.• το πρώτον
άντίτυπον φέρει το ΒΛ, υπέρ αυτό οριζοντίους εν Ρ. και ύποκάτο)
ομοίως εν Κ (είκών 137)• το δεύτερον άντίτυπον φέρει ύπο
το ΒΑ δυο γράμματα 06• το τρίτον και τέταρτον, όντα

Είν.ών 128. Τύπο; σφραγΐδος τοϋ πρώτου είδους τής δβντέοας Ομάδος-

δυσδιάγ\οοστα. (ραίνεται ότι φέρουσι το ΒΑ, περί ό διακρί-
νονται τρία γράμματα, άνω μεν Ι, ύποκάτο) Δ και δεξιά
Φ μέν πιθανώτατα, τουλάχιστον δέ Ρ.

Το ενατον είδος, κυκλικής όν μικρός σφραγίδας, φέρει επί-
σης το ΒΑ, ύπ' αυτό δέ την λέξιν ΠΑΡΙΣ, εμφανώς Πάρις,
ήκιστα γαρίς, διότι τύ Π είναι ολίγον άποτετριμμένον' άνα-

ΠΙΙΙιΐίιΜΙΙΐ!!

Είκών 129. Τόπος σφραγΐδος τοϋ δευτέρου είδους της δευτέρας ομάδος.

γινώσκονται δέ ούτω ταύτα επί τής νϋν φαινόμενης δψεως
της κεραμίδος• τούτου ύπάρχουσι τρία αντίτυπα, ευρέθη δέ
τέταρτον προ τίνων ημερών έν τφ ά\'ακαλυφθέντι Θεομοφο-
ρίω τής Δημητριάδος, περί ου βλ. κάτο) σελ. 120. Το δέ-
κατοι• είδος, τετραγώνου όν σφραγΐδος, (ρέρει το ΒΑ και
ύπ' αυτό δια μικρότεροι γραμμάτων ΜΑΟΗ' τούτου ύπάρ-

Είκών 130. Σφραγίς κεραμίδος τοΰ πρίότου είδους τΓ|ς τρίτης ομάδος.

χει μία μεν μικρά σφραγίς μετά εξ άντιτύπο)ν (είκών 138),
έτερα δ' έχουσα το αυτό μέν ύφος, πλάτος δέ Ο06 [ΐετά
τών αυτών, κατά τι μειζόνων γραμμάτων, μετά ένδεκα αν-
τιτύπου" έχει δέ ή σφραγίς αύτη σχήμα όρθογώνιον, αλλά
προς τόξον άποκλινουσών τών εκατέρωθεν πλευρών πάντα
τά αντίτυπα τοΰ είδους τούτου ευρέθησαν έν τώ δεύτερος
πύργο).

Ή πέμπτη ομάς περιλαμβάνει εν είδος μετά δύο ελ-
λιπών αντιτύπων κυκλικής σφραγϊδος, ών τό μεν διασώζει
ΑΑ και ύπ' αυτά μικρόν Θ ή Ο, τό δέ ίχνη μόνον τών
γραμμάτοη- τούτο)\\ Και ή έκτη ομάς περιέχει εν εϊδος
μετά δέκα και τεσσάρων αντιτύπων ορθογωνίου π?αχτείας
σφραγΐδος, φερούσης δύο αυτοτελή γράμματα ΒΙ και πε-
ραιτέρω, έν συνεχεία σχεδόν, συμπίλημα τριών γραμμάτων

Είκών 131. Τύπος σφραγΐδος Εϊκών 132. Σφραγίς κεραμίδος

τοΰ δευτέρου είδους τής τρίτης ομάδος.

>)ΑΡ (είκών Ι'ό'Λ). Ή έβδομη ομάς περιλαμβάνει εν είδος
επίσης μετά δύο ελλιπών αντιτύπων, όμοιας τη προηγου-
μένη σφραγΐδος, ής όμως έσώθησαν μόνον τά δύο τελευ-
ταία γράμματα....ΔΙ, όντα τύπου αναθηματικού κατά δοτι-
κήν, π. χ. ['Αρτεμι]δι, η τι τών πολλών ομοίων, ών τό
[Σαράπι]δι δύναται να σχετισθή προς τον μέγιστον έν Λη-

Είκών 133. Τόπος σφραγΐδος τοΰ πρώτου είδους τη; τετάρτης ομάδος.

μητριάδι ναόν, περί ου βλ. άνω σελ. ί)2 και σημ. 2• αμ-
φότερα τά αντίτυπα ευρέθησαν περιέργως έν τω δευτέρω
πύργο), ουχί δ' έν τω Σεραπιείω, οΰτε κατ'άλλον τινά ναόν,
ώς θά ανέμενε τις.

Τής ογδόης ομάδος, ήτις περιλαμβάνει αποτυπώματα
μορφών και πραγμάτων, διεκρίναμεν πέντε είδη. Τό πρώτον

Είκών 134. Τύπος σφραγΐδος τοϋ τρίτου είδους τής τετάρτης ομάδος.

είδος, δν λίαν μεγάλης κυκλικής σφραγΐδος, έν έλλιπεΐ αν-
τίτυπο) εκ τοΰ πρώτου πύργου σωθείσης, φέρει σχήμα τι υπό
τά άποτετριμμένα γράμματα ΒΑ, ών τό δεύτερον βέβαιον,
τύ πρώτον πιθανώτατον τύ σχήμα τοΰτο ίχνογραφήθη και
αποδίδεται έν είκ. 140 ατελώς ώς Ιχθύς, ή ζώόν τι, οίον
τό κατ' αρχάς ένομίσθη• πρό τίνων όμως ημερών, ήτοι κατά
τύ θέρος τοΰ 1915ου έτους, άνασκάπτοντες συστάδα κερα-
μοστεγών τάφων κατά τύ Νότιον νεκροταφεΐον (βλ. άνω
σελ. Γ>7 και είκ. 79 υπέρ τύ Δ), ευρομεν κεραμίδα τάφου,
διασο)ζουσαν πλήρη την σφραγίδα και άποδίδουσαν τά
μνημονευθέντα γράμματα ΒΑ και ύπ' αυτά μέγα χριακελές.
Τύ δεύτερον είδος, όν κυκλικής επίσης, άλλα μικροτέρας
σφραγΐδος, φέρει έπί τοΰ κέντρου έκτυπον κεφαλήν μετά.
loading ...