Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 119
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0126
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ια' — 4) 01 χρόνοι τοϋ έντειχισμοϋ των στηλών

119

λαιμοΰ ανδρός αγένειου κατά τύν άριστερδν κρόταφον, ίκα-
νώς έφθαρμένην, όπ' αυτήν δε χιαστί δύο διασταυρουμένας
κορύνας πιθανώς, ή ϊσο)ς ξίφη, περί αυτά δε πάντα στέφα-
νον κλάδων καΐ φύλλων έλαίας, ώς φαίνεται (είκοον 141)•
έσώθησαν δύο αντίτυπα, ων το εν ελλιπές, καΐ τρίτον μεί-
ζονος μεν σφραγΐδος, τά αυτά δμως φερούσης. Το τρίτον

Είκών 135. Τύπος σφραγΐδος τοΰ τετάρτου είδους της τετάρτης ομάδος.

είδος, δν μικράς κυκλικής σφραγΐδος, φέρει τροχόν, η του-
λάχιστον ρόδακα, εξ άκτίνων (άκων 142)• ευρέθη εν μόνον
άντίτυπον αύχοΰ. Το τέταρτον είδος, δν όρθογιονίου σφρα-
γΐδος, φέρει κόσμημα τι, πιθανώς σταφυλήν μετά μίσχου
(είκών 14ο), περί ης βλ. τά εν Άρχ. 'Εφημ. 1914 σελ. Ν

[■^ΊίΐΛ^ΙίΙΚηιι

Είκών 136. Τύπος σφ'ραγΤδος τοϋ πέμπτου είδους της τετάρτης ομάδος.

λεχθέντα• τούτου έσώθησαν τρία αντίτυπα, ών εν άμφίθολον.
Το δε πέμπτον είδος, άποχελούμενον εκ δύο ελλιπών αντι-
τύπων, φέρει μέρος κοσμήματος αβέβαιου, ϊσως τριαίνης.

Της ενάτης ομάδος τέλος τά μεν τρία πρώτα είδη, εξ
ενός αντιτύπου εκαστον, ευρέθησαν ουχί εν τοις πύργοις.

Ι-

Είκών 137. Τύπος σφραγϊδος τοϋ ογδόου είδους της τετάρτης ομάδος.

Το πρώτον είδος, δν επιμήκους ορθογωνίου σφραγΐδος, εν
τοις τάφοις τοϋ κατά το ιερόν της ΙΤασικράτας τύμβου
εύρεθέν (πρβ. άνω σελ. 62 και 93 και είκ. 7ί) το Π), φέρει
άνάθεσιν Έρμη..., άποδιδομένην εξ έκτύπου εν είκ. 144,
ώς έφαίνετο επί τής σφραγΐδος. Τό δεύτερον είδος, εύρε-

θέν παρά την Βόρειον άγοράν (πρβ. άνω σελ. 14 και είκ.
7), φέρει [Π]ανοανίου και αποδίδεται ομοίως εν είκ. 14ό.
Τό τρίτον είδος, υπάρχον εν τη εν τω Γυμνασίφ Βόλου
αρχαιολογική συλλογή, και εύρεθέν, προ της εν Θεσσαλία
άφίξεοός μου, κατά τά ερείπια τής πόλεως εν θέσει Δόντια ,
ώς λέγεται (βλ. άνω είκ. 105 τό Υ), φέρει Μενωνίδου, ομοίως
άποδιδόμενον εν είκ. 140. Τό δε τέταρτον εΐδος και άντί-
τυπον, εν τω Δ' πύργφ εύρεθέν, αποτελεί κεραμίδος τμήμα,

Ι1ΜΙΙΙΙ ίΙΙ| ΡΙΙ'

Είκών 138. Τύπος σφραγίδος τοΰ δεκάτου είδους τής τετάρτης ομάδος.

φέρον διά λίαν ασθενούς χαράξεως, επί ώπτημένου ήδη
τοΰ πηλοϋ, τά εν είκ. 147 γράμματα, εξ ών διακρίνονται
ασφαλώς μεν δύο όλ-όματα Γλανκ[ος (ή—(ας)] Ά[μ]ύντ[αν
(ή —ον)], περαιτέρω δε αμφίβολα ίχνη δύο λέξεων, ϊσως
κυρίων ονομάτων πρόκειται δε πιθανιότατα μεν περί ανα-
γραφής εργατών, εν τή κτίσει τοΰ έπηυξημένου τούτου

Είκών 139. Τύπος σφραγΤδος της έκτης ομάδος.

πύργου εργαζομένων, υπό τοΰ έπιστάτου τής εργασίας διά
τίνα λόγον, ώς και σήμερον συμβαίνει, άναγραφέντων προ-
χείρους, ήττον δε πιθανώς περί ερωτικής έξομο/.ογήσεως π. χ.
Γλαϋκ[ος] Ά[μ]ύντ[αν] [φ]ά[εΐ;] κ.τ.λ..

Μετά δε των ειδών τούτων λογιστέον βάρος τετράγω-
νον χαλκοϋν, εξαίρετου δν διατηρήσεως, και περιέργως άνευ

καταοσεως σωθέν, όπερ εύρεν δ Αλέξιος Σαμαράς, φιλάρ-
χαιος άνήρ εν Βόλφ, κατά την θέσιν Δόντια», ά>ς εϊπεν
ήμΐν, και παρέδοοκεν, ίνα κατατεθή εν τω Μουσείον τοΰτο
φέρει έκτύπως μέγα χυτόν συμπίλημα, έπιμε/.έστατα άποδε-
δομένον, δύο γραμμάτων, ΔΗ εμφανώς, ήτοι άη(μητριέων),
loading ...