Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 121
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0128
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ια — 4) Οι χρόνοι τοΰ έντειχισμοϋ τών στηλών

121

βασιλέως τούτου, ήτοι, Φιλίππου τοΰ Ε', τα αυτά γράμματα
ΒΑ ή βα φ ή ΒΑ φ|, ώς καΐ έπι ομοίων τοϋ βασιλέως Αντι-
γόνου τοΰ Γόνατα υπάρχει το αύτύ ΒΑ. έπι δε των τοΰ

Γ

.....,.(.„, , ^

Είκών 146. Σφραγ'ις κεραμίδος τοΰ τρίτου είδους της ενάτης ομάδος.

βασιλέως Δημητρίου τοϋ Β' τό ΒΑ ΔΗ και έπι των τοΰ
Περσέως το ΒΑ ΠΕ• πρβλ. Ηβαά, ΗΪ8Ϊ0ΓΪίΐ Νυηιιιιοπιιτι
έκδ. 2α? σελ. 232-235. Έν έν! χαλκώ νομίσματι, όπερ εΐ-

V%/ » Ι

Είκών 147. Χάραγμα έπι ώπτημένης κεραμίδος τοΰ τετάρτου είδους
της ενάτης ομάδος.

δομεν έν τη μικρά συλλογή τοϋ έν Λαρίση κ. Ευσταθίου
Ίατρίδου, υπάρχει έμπροσθεν μεν κεφαλή, Αθηνάς ϊσως,
φοροϋσα κράνος Κορίνθιον, όπισθεν δε πρόσθιον τριήρους•

την παραγιογήν των συχνάκις απαιτουμένων πολυαρίθμων
κεράμων δια τον στεγασμόν μάλιστα των τειχών και τών
πύργων, έτι δε και των δημοσίων οικοδομημάτων της Δημη-
τριάδος, και προς κοινήν έν γένει ποικίλην χρήσιν υπό τών
πολιτών δτι Οά ήτο όντως σημαντικώτατον το κεραμοποιεΐον
τοΰτο, αποδεικνύει τό τε γενναΐον και τέλειον της εργασίας
και ή αφθονία τών κεράμων μετά τοϋ σήματος τούτου '.

Ήττον πιθανή, αλλά μη δυναμένη όλως νά άποκλεισθη,
είναι και ή εικασία ότι τό βα, ή βα(ρ), ίσως αποτελεί την
πρώτην συλλαβήν τοϋ ονόματος τοϋ έργαστηριάρχου, οΐος
ήτο ό Παυσανίας και Μενωνίδης της ένατης ομάδος, και

Ι Ι' \\' ))ΊΙ, π

■ Ι) Π' | )|!| • ι Ι . Ι /' ,01

«ι

1ΙΜ11Η11

Είκών 148. 'Έκτυπον και έγχάρακτον συμπίλημα επί χαλκοϋ βάρους
της Δημητριάδος, φυσικού μεγέθους.

ότι τά περαιτέρω γράμματα δηλοϋσι τόπους εξαγωγής πα-
ραγγελθεισών κεραμίδων, ή δημόσια της πόλεως οικοδο-
μήματα- ούτω π. χ. τό φ και Ο ή Φ Θ δύναται νά δηλοϊ
Φ(εραί(ον), Θ(η6αίων), Φ(θιωτών) Θ(ι/6αίων)• επίσης τό Κ
Κ(οροπαίων), τό Ο Ό(ρμινιέων) ή ' Ο(μολιέων) κττ.• ακριβώς
δ' εΰρομεν έν μεν τφ ίερώ τοϋ Κοροπαίου Απόλλωνος
δύο αντίτυπα της πρώτης ομάδος, ελλιπή μέν, αλλ' έχοντα
τό κύριον συμπίλημα αυτής, έν δε Φθιώτισι θήβαις έν της
αυτής, έν δε Όμολίω έν τοϋ αύτοΰ διγραμμάτου συμπι-
λήματος, άλλ' έπι ευτελούς κεραμίδος, έτι δε σφραγίσεις
μετ' επιγραφής Μένωνος, ονόματος σχετικού τω τοΰ μνη-

Είκων 149. Δείγμα τοϋ πρώτου ρυθμού (354 π. Χρ., έργον Φιλίππου τοϋ Β') της έν Δημητριάδι τειχοδομίας, έκ τοϋ εσωτερικού πρώτου

άνασκαφέντος μεγάλου πύργου. Π -Π—ό έπι τοΰ λίθινου πλίνθινος τοίχος.

υπέρ αύτύ αποδίδεται εύδιακρίτως ΒΑ, ύποκάτω δε ΑΡ έν
συμπιλήματι όμοιοτάτω τοις δυσΐ τελευταίοις γράμμασι τής
αικ. 13 9.

Ούτω λοιπόν συμπεραίνομεν ότι θά ύπήρχεν έν Δη-
μητρκχδι, ή εγγύτατα αυτή*,, έργαστήριον κεραμοπλαστικής,
οία και νύν ΰπάρ/ουσιν έν Βόλω πολλά, μικρά τε και με-
γάλα, συντηρούμενον βασιλική δαπάνη και σ.σχολούμενον εις

μονευθέντος Μενωνίδον ούτω δύναται νά έρμηνευθή και

') Πολλάκις ενός είδους αντίτυπα φέρουσι σφράγισιν οΰχι δια
μιας και τής αυτής, άλλα δια πολλών σΓρραγίδων τοΰ αυτοΰ τΰπου-
πολλοί άρα κεραμείς ταυτοχρόνως έποίουν εν μόνον είδος" τοΰτο
δεικνύει την ταχύτητα καΐ την άφθονίαν τής παραγωγής, λόγω ιδίως
τών συχνών πολέμων τοΰ Φιλίππου και τοΰ Περσέως.

Α. Σ. Α.ΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΛΟΥ• ΓΡΛΠΤΑΙ ΣΤΗΛΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ -ΙΐΑΓΑΣΩΝ.

16
loading ...