Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 123
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0130
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ια' — 4) 01 χρόνοι τοϋ έντειχιομοΰ τών στηλών

123

τειχοδομίας εν τη κτίσει «πάντων των εκτεταμένων περιβό- ζοειδων, παραλληλεπιπέδων και πολυγώνων ενίοτε, έ'τι δε

λων και πλείστων μεγάλων οικοδομημάτων αυτής ύπό τοΰ ή ποια τις δια της σφύρας λάξευσις τοϋ προσώπου αυτών1,

βασιλέως Δημητρίου• ή δια της εϊκ. 150 έμφαινομένη δια- Ό δ'εν τη τειχοδομία τών έπηυξημένων πύργων τρίτος

φορά προς τον πρώτον είναι μεγάλη. Και κύριον μεν χαρά- ρυθμός εΐναι εμφανώς λίαν συγγενής τω δευτέρω- κοινόν

*■ ;>** "...*;.

Είκών 151. Δείγμα τοϋ τρίτου ρυθμού (169 π. Χρ., έργον τοΟ Περσέως) της εν Δημητριάδι τειχοδομίας, εκ της Νοτοδυσμικής γωνίας τοϋ εξωτερικού πρώτον
άνασκαφέντος μεγάλου πύργου. Ε=ό εξωτερικός πύργος• β=ό εσωτερικός• Γ -κάθετος, βαθεΐα, λαξευτή γωνίωσις- Λ- -Λ'— Λ"— ό μέγας κλειστός πολεμικός

λιμήν της Δημητριάδος• Σ τύ στόμιον αύτοϋ.

κτηριστικον αυτής είναι η κατά τας γωνίας τών πύργων
κάθετος λαξευτή βάθυνσις προς έπιτυχίαν ρυθμικής γωνιώ-

χαρακτηριστικόν επιδεικνύει ή και εν αύτφ κάθετος λαξευτή
βάθυνσις τών γωνιών, βαθύτερα δμως και βραχυτέρα εκείνης

Είκών 152. Δείγμα τοΰ τρίτου ρυθμού (169 π. Χρ., έργον τοΰ Περσέως) της εν Δημητριάδι τειχοδομίας, εκ της Ανατολικής πλευράς τοϋ εξωτερικού πρώτου
άνασκαφέντος μεγάλου πύργου. Ε— Ε'=δ εξωτερικός πύργος• Γ -κάθετος, βαθεΐα, λαξευτή γωνί(οσις• Π—Π'~ή θέσις τών Φεραϊκών Παγασών.

σεως τών λίθων τούτο>ν εκάστων, εμφανής και άνω εν είκ.
22• 23• 26• 27• 28• 29" 33• 99, ούχ' ήττον δε σπουδαΐον
το κατά τήν έκλογήν λίαν μειζόνων και έπιμηκεστέρων λίθων,
ουχί πάντοτε τετραγώνων και ορθογωνίων, άλλα και τραπε-

ώς ενδείκνυται εκ τε τών είκ. ίδί' 152• 153• 154 διά τοϋ

') Περί της κτίσεως τοϋ πάχους αυτών και της έν τϊ) εκτελέσει σπου-
δής, άλλα και οί<τω 11 ετ'επιμελείας, βλ. τα προειρημένα εν σ. 12-13 και 84.
loading ...