Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 140
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0147
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
140

Ή σνντήρηαις, αντιγραφή καΐ άνίδρνσις τών στηλών

νά έντίθενται εν τη σκάφη τα μάρμαρα, και να έκτελών-
ται τα προεκτεθέντα εν στοιχ. 2• ό προληπτικός δια τονω-
τικού ψεκασμός δεν βλάπτει• εν τη β' περιπτώσει απαιτεί-
ται προληπτικός ψεκασμός καΐ δοκιμασία εις τι άκρον, μήπως
το ύδωρ έπιφέρη έξόγκωσιν των βαφών, ήτις εΐναι προμή-
νυμα διαλύσεως αυτών έν τη γ' περιπτώσει εφαρμόζονται τα
προειρημένα υπό στοιχ. 3.

6) Πάσα προστριβή, ή πλύσις ισχυρά, ή έμφύσησις
άπ?ιώς μετά δυνάμεως, είναι καταστρεπτική• εννοείται οίκο-
θεν δτι δλως ό?.εθρία και βάναυσος αποβαίνει ή δια σπόγ-
γου ή ψήκτρας πλύσις, οϊαν [λέγεται δτι εφήρμοσαν τίνες
τών ημετέρων προ πολλών ετών: οί αρχαιολόγοι δηλ. εκεί-
νοι, έξαγαγόντες ?>.αμπράς μαρμαρίνας στήλας, διατηρούσας
άριστα γραπτάς παραστάσεις, δεν ανέπεμψαν ευχαριστήρια
τφ Έρμη, άλλα, παθόντες έκπληξιν φρενών υπό τίνος
κακοϋ δαίμονος, έλαβον δ μεν ψήκτραν, ό δε σπόγγον, βε•
βρεγμένα, καΐ δι' αυτών έπλυναν τάς γραφάς ισχυρώς- εννοεί-
ται δτι μετ' ολίγον εύρέθησαν^ένώπιον λείου λευκού μαρ-
μάρου, έξαλειφθεισών δλως τών παραστάσεων και ούδενί
ουδέν εΐπον άλλ' οί έορακότες έμαρτύρησαν. — Πρό τίνων

δε μηνών τφ 1927 εΐδον στήλην, εύρεθεϊσαν έν ταΐς σκα-
φαΐς τών Βασιλικών Στάβλων της έν Αθήναις όδοΰ Στα-
δίου, φέρουσαν γραπτήν παράσταση-, ην έπλυναν άτόπως
οί εύρόντες καΐ κατά το πλείστον άπέσβεσαν.

7) Ή χρήσις τού κυτταροειδοΰς απεδείχθη όλεθρία.
"Αλλα υγρά και υλας δύναται τις νά δοκιμάση μετά φει-
δοϋς και προσοχής• διότι και τά άλλα υγρά. άτινα έφήρμο-
σεν ό "Οθ. 'Ρουσ., παρετήρησα δτι κατ' αρχάς μεν προσδί-
δουσι ζωηρότητα τίνα καΐ συγκράτησιν τών βαφών, ως το
κυτταροειδές, κατόπιν δμως είναι βέβαιον δτι διαρρηγνύου-
σιν αύτάς, και καθιστώσιν ουχί απλώς παιπαλώδεις, άλλ'
αυτόχρημα πιτυροειδεΐς και δλως ώχρας• έν γένει τά υγρά
τά μη ένέχοντα τά στοιχεία τού τονωτικού μου, κατά το μάλ-
λον ή ήττον ισχυρά, διαφθείρουσι την έντασιν τών βαφών
και άποχρωματίζουσιν αύτάς άπάσας.

"Αν τις εΰρη πραγματικώς βελτίονα τρόπον συντηρήσεως
τών βαφών, πρώτος εγώ, δστις ύπέστην αληθή μαρτύρια
διά νά περισώσο) τάς στήλας ταύτας Δημητριάδος — Παγα-
σών άπό τών πολλαπλών κινδύνων, θά αναπέμψω αύτω
θερμότατους αίνους.

γ') Ή αντιγραφή τών ζωγραφιών τών στηλών

Ώς ευτύχημα πρέπει νά λογισθή το δτι, ευθύς μετά την εστάλη κατ' Αύγουστον ήδη τού 1907 υπό της Άρχαιολο-

εΰρεσιν τών στηλών, άνεγνωρίσθη ή ανάγκη της άντιγρα- γικής Εταιρείας υ Ε. ΖΠΙίθΐ'οη πατήρ, και έν μιφ τών αίθου-

φής τών άριστα διατηρουσών γραπτός παραστάσεις. Λιό σών τού Γυμνασίου Βόλου άντέγραψεν ίκανάς εξ αυτών αί

^Είκών 164. Ή μεγάλη στήλη τών πολεμιστών μετά γραπτής παραστάσεως, ώς ευρέθη τφ 1912
άνευ καθαρμού ή ψεκασμοί της γραφής οιουδήποτε.
loading ...