Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 152
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0159
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
152

Γ'. Ή περιγραφή των ατηλ&ν

«πέκεινιο δε λεΐαι και έμπεποτισμέναι εν τώ μαρμάρω αί πλεΐσταΐ'
μικρά τις δμως έξασθένωσις αυτών φαίνεται δτι συνετελέσθη εν
τί) μεταξύ τοΰ 1907 και 1909 διετία, καθ' Γ]ν λόγω της μνημονευ-
θείσης εκ τοΰ κέντρου διαταγή:, έ'μεινεν άψέκαστος ή στήλη.

Ή δε είκών 178 έποιήθη εκ φωτογραφίας, ληφθείσης ολίγας
ημέρας προ της δι' οινοπνεύματος απόπειρας τοΰ "Οθ. 'Ρουσ. προς
έξαγωγήν τοΰ τονωτικού μου τω 1912. Μετά δε τον πλήρη καθα-
ρισμόν αυτής, ώς και των λοιπών, έλάβομεν φωτογραφίας δια πλα-
κών εγχρώμων, αϊτινες δμως δεν επιτρέπομαι την λήψιν αντιτύπων
■αλλά μετά τον κατά καιρούς ψεχασμόν διά τοϋ τονωτικού μου

έκτοτε, ελαβον κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1915 φωτογραφίαν αυτής, εξ
ης εποιήθη ή είκ. 179" αΰτη αποδίδει καθαρωτέραν την στήλην, και
άπηλλαγμένην των επί τοΰ αετώματος χωματιδίων, ετι δε ευδιάκριτα
τά περιγράμματα, αλλ" ένδεικνύει καί τίνα συοκοτισμόν και θάμβω-
σιν, οφειλόμενα τω διά θερμού οίνοπνεύματος ψεκασμώ. Ούτω λοιπόν
αποδεικνύεται δτι ό μεν δι' ύδατος απλού και άπεσταγμένου καθαρισμός
ωφέλησε την στήλην, ό δε δι' οίνοπνεύματος και κυτταροειδοΰς •ψεκα-
σμός έβλαψεν αυτήν, εν ω ό άναψεκασμός διά τοΰ τονωτικού μου
συνεκράτησε και συ/κρατεί έκτοτε τάς βαφάς των στηλών τού 1907.
ας άρχήί)εν είχον εγώ ψεκάσει.

ΙΕίκών 178. —Ή στήλη της' Λρχιδίκη;, έκ φωτογραφίας τοϋ 1912,
ληφθείσης προ της επεμβάσεως τοΰ Όθ. 'Ρουσοπούλου.

Είκών 179.—"Η στήλη της Άρχιδίκης, έκ φωτογραφίας τοΰ 1915,
μετά τήν έπέμβασιν τοΰ "00. 'Ρουσοπούλου ψεκαζομένη κανονικώς.

δ •—Ή στήλη τοϋ Άρισστοκλέους

(Πίναξ IV και είκών 180' 181- 182).

Της Α' αιθούσης τοΰ Μουσείου Βόλου άριϋ>. 2. —
"Ύψ. 0.56, πλάτος 0.353, πάχος 0.093, της δε ει-
κόνος ϋψος 0.298, πλάτος άνωτάτω 0.332, κατω-
τάτω 0.342 μετά των πλαισίων, ων το δεξιόν έχει
πλάτ. 0.03, το δε άριστερόν 0.024. Εύρέ&η τω 1907
«ν τω Α' πύργω κατά το διάκενον της Νοτίας πλευ-
ράς. Περιγράφεται εν τοις Θεσσαλ. Μνημείοις σελ.
104-108.

Στήλη τοΰ Άρισστοκλεονς, έκ λευκοφαίου πολύ καλοΰ
μαρμάρου, ης ελλείπει το κάτω τρίτον περίπου. "Ανω λήγει
εις αέτωμα μετ' ακρωτηρίων, ων το μέσον ευρέθη ολίγας

ημέρας μετά τήν ποίησιν τοϋ αντιγράφου, και συνεκολλήθη
αρμοδίως, διατηρούν ϊχνη πράσινης βαφής• αί γραπταΐ λε-
πτομέρειαι τοϋ γείσου, των πλαισίων και των ακρωτηρίων,
διεσώθησαν κατά το πλείστον επί τοϋ μέσου τοΰ τύμπανου
υπάρχει άδαθώς έ'κτυπος ρόδαξ μετ' όμφαλοΰ ωραιότατος,
έκ τεσσάρων πετάλων και μετά γλυπτών λεπτομερειών, αΐ-
τινες ένισχύοντο και διά βαφών, διασωΟεισών εν μέρει- έξε-
φΰετο δ' ό ρόδαξ έκ φύλλων γραπτών και ελίκων, ων ελάχι-
στα ϊχνη διεσώθησαν, ευδιάκριτα όμως επί τοΰ αρχετύπου.
Ύπό τό γεΐσον μετά μικρόν διάστημα, κατεχύμενόν ποτέ
πιθανώς ύπό γραπτής κορωνίδος, μη διατηρηθείσης, έχαρά-
χθη άθαθώς και επιμελώς ή επιγραφή- τά γράμματα, ών

Έινπώ&η τ;] 12 7' 1927.
loading ...