Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 154
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0161
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
154

Γ'. Ή περιγραφή των οτηλών

ε'. —) Ή στήλη της Χοιρίλης.

(Πίναξ V και είκών 183• 184)

Της Β' αιθούσης τον Μουσείου Βόλου άριϋ: 55.—
"Υψος 0.665, πλάτος 0.343, πάχος 0.06, της δε εικό-
νος ϋψος 0.247, πλάτος άνωτάτω 0,31, κατωτάτω δε
0.34. Τά άνω τμήματα ευρέθησαν εν τω διακένω της
Ανατολικής πλευράς, τά δέ κάτω μακράν αλλήλων εν
τω της Νοτίας τον Α πύργου, πάντα τω 1907. Περιγρά-
φεται εν τοις Θεσααλ. Μνημείοις μου οελ. 257-262.

Στήλη της Χοιρίλης, έκ λευκού καλοΰ μαρμάρου, κατα-
λήγουσα εις γόμφον, καθωρισμένον δι' οριζοντίου βαθείας
εντομής, ίνα προσαρμοσθή εν τόρμω βάθρου• άνω λήγει
εις αέτωμα ιιετ' ακρωτηρίων, ών μόνον το αριστερό ν διε-
σώθΐ), φέρον και βαφήν πρααίνην και ϊχνη άνΟεμωτών
κοσμημάτων αί γλώσσαι τοϋ γείσου και τά πλαίσια απεδό-
θησαν δια ζωηρότατων βαφών, αϊτινες διεσώθησαν επί
τοϋ μέσου τοΰ τύμπανου υπάρχει άθαθώς άναγεγλυμμένη

μελώς• τά γράμματα, ών ΰψ. 0.023-0.026, διάστιχ. 0.008,
τοϋ μεν προ'ιτου στίχου διατηροϋσι την ζοοηροτάτην πορ-
φυράν αυτών βαφήν, τοΰ δε δευτέρου ίχνη μέλαινης:

Χοιρ[ίλ]η
Ήρακ[λεο] δώρου.

Ή μη αναγραφή έθνικοΰ ύποδηλοϊ ότι ή Χοιρίλη ήτο
έντοπία εκ Δημητριάδος. ΈπΙ τοϋ υπολοίπου της στήλης,
όπερ συνεκολλήθη έκ δύο μεγάλων τμημάτων και μιας σχί-
ζης, ών εκατέρωθεν, άνω αριστερά και κάτω δεξιά, ελλείπει
ίκανόν, παρίσταται εν αριστερά τω θεατή γυνή, ή άποθανοϋσα
Χοιρίλη, κατά τον δεξιόν κρόταφον, καθήμενη επί έδρας
άνευ νώτων, κίτρινων βεβαμμένων τών τετορνευμένων αυ-
τής ποδών, έπεστρωμένης δέ διά δύο πολύχρωμων προσ-
κεφαλαίων.

Της γυναικός διετηρήθησαν τά κάτω τοϋ σώματος άπύΕίκών 183. — Ή στήλη της Χοιρίλης, έκ φωτογραφίας τοΰ 1909,
ψεκαζομένη κατά καιρούς άπό τοΰ 1907.

φιάλη σπονδική, τά έ'σω κοίλη, εις δύο συγκεντρικούς κύ-
κλους Ξεθαμμένους, μετ' ομφαλού, διατηροϋντος πορφυράν
βαφήν ύπ' αυτήν ύπάρχουσιν 'ίχνη ελίκων κσΐ φύλλων
γραπτών.

Το αέτωμα τούτο, μετά μέρους της άκτηρίδος αριστερά,
συνεκο?.λήθη έκ τριών τμημάτων και δεν άρμόττει μεν τη
λοιπή στήλη, διότι μεταξύ ελλείπει ίκανόν, αλλά το μάρμαρον
και ή κατεργασία αύτοϋ, έτι δέ ή διατήρησις τών βαφών καΐ
ή επιγραφή, και μάλιστα αί διαστάσεις, καθιστώσι βέβαιον
ότι πάντα τά συντρίμματα ταύτα άνήκουσι τη αύτη στήλη.

Ύπό το γεϊσον υπήρχε ποτέ γραπτή κορωνίο, μη δια-
σωθεΐσα, μεθ' ην έχαρά/θη ή επιγραφή βαθέοις και λίαν έπι-

ΕΊκών 184. — Ή στήλη της Χοιρίλης, έκ φωτογραφίας τοΰ 1915,
πλυθεΐσα τώ 1912 και ψεκαζομένη έκτοτε.

τοϋ μέσου που τών μηρών. Έφόρει χιτώνα ποδήρη και ίμά-
τιον ευρύ, έξ ου έκφαίνεται το πρόσθιον τοΰ δεξιού ποδός
εν σανδάλια), πατοϋντος έπι ταπεινού, μακρού υποποδίου *)•
το άριστερόν σκέλος αποσύρει προς τά οπίσω• την δεξιάν
χείρα φαίνεται ότι προεξέτεινεν ελαφρώς, ϊνα λάθη τι έρυθρόν
άντικείμενον, ώς καρπόν ροιάς, προσφερόμενον ύπό της παι-
δίσκης. "Οπισθεν αυτής παρά τήν έδραν ύπάρχουσιν ασαφή
ϊχνη κατακειμένου έπι τοϋ εδάφους σκεύους τινός μεγάλου,

') Τοΰ υποποδίου αί λεπτομέρειαι είναι λίαν σαφείς επί τοϋ αρ-
χέτυπου, δεν απεδόθησαν δμως και επί τοΰ αντιγράφου όμοίο>; σαφώς.
loading ...