Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 157
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0164
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ζ). Ή στήλη τής Φίλας

τοΰ σώματος επί τοϋ αριστερού σκέλους, άποσύρων ύπίσω το
δεξιόν, κεκαμμένον εν αναπαύσει• τα σκέλη από τοϋ μέσου
τών μηρών, μετά των παρακειμένων της λοιπής γραφής, δεν
έσώθησαν, πλην κατωτάτω ίχνους τοΰ άκρου ποδός, πατοΰν-
τος δια τοΰ προσθίου τοΰ πέλματος. Φαίνεται δε δτι ούτος
ήτο μάλλον αδελφός ή ό μνηστήρ της Άφροδεισίας.

Τοΰ δαπέδου έσώθη γραμμή υπέρυθρος δεξιά. Το δε βά-
θος της εικόνος διετηρήρησε σαφή ϊχνη αρχιτεκτονικών λε-
πτομερειών τοΰ δωματίου, ένθα υπόκειται ή παράστασις•ί.όία>ς
υπέρ την κεφαλήν τοΰ νεανίσκου διακρίνεται οριζόντιος γραμ-
μή τοΰ διαχωρίσματος. Φαίνεται δε δηλούμενη και μεγάλη
θύρα άνευ φύλλου.

Ύπό τήν γραφήν επί τοΰ μέσου τής στήλης υπάρχει
γραπτός έρμης νεαροΰ Έρμου χθονίου σχεδόν κατενιόπιον, επί
βάθρου τριών αναβαθμών ιδρυμένος, άναδεδεμένος τήνκόμην

διά πορφύρας ταινίας• τοΰ κίτρινου φαλλού αύτοΰ διετηρήθη-
σαν Γχνη. Έπί τοΰ άνω αναβαθμού τοΰ βάθρου έδηλώθησαν
κατατεθειμένοι καρποί ροιάς, επί δε τοΰ μέσου φαίνονται αν-
τικείμενα τίνα εν εϊδει πτηνών,άτινα όμως θά ήσαν κοσμήσεις
τοΰ βάθρου ανάγλυφοι, ήτοι βουκράνια ή άνθοδέσμαι κττ.

Τήν τύχην τής στήλης ταύτης δηλοΰσιν αί εικόνες 185" 186" 187,
ων ή πρώτη έποιήθη εκ φωτογραφίας, ληφθείσης τω 1907, μετά ψε-
κασμόν τής γραφής διά τοΰ τονωτικού μου" ή εικ. 186, ποιηθεΐσα
εκ φωτογραφίας, γενομένης τω 1912, προ τής επιχειρήσεως τοΰ Όθ.
Τουσ., δεικνύει δτι ή γραφή, μη ψεκασθεΐσα έπϊ μακρόν, επαθεν
έξασθένωσιν τών βαφών. Ή δε εϊκ. 187, γενομένη εκ φωτογραφίας
τοϋ 1915, παρουσιάζει τήν στήλην μετά τάς εν ε'τει 1912 πλύσεις,
και άφ' ου έκτοτε πολλάκις έψεκάσθη ΰπ' εμοΰ διά τοΰ τονωτικοΰ
μου* ή στήλη εμφανίζεται ούτω καθαρωτέρα, άλλα λεπτομέρεια!
τίνες, τών ενδυμάτων ιδίως τής Άφροδεισίας. Ιξέπεσον.

ζ'. —) Ή στήλη τής Φίλας.

(Πίνα; VII και βίκ. 16ό• 188- 18!)• 190 και Άρχαιολ. Έφημ. τοϋ 1908 πίνα'ξ 4 αριθ. 1).

Τής Α' αιθούσης τοϋ Μουσείου Βόλου άριϋ". 30.— εικόνος ϋψος 0423, πλάτος άνωτάτω 0384, κατω-

Ύψος 0'955, πλάτος 0-406, πάχος 0105, τής δε τάτω 0.401. Εύρέ&η τω 1907 κατά το εύρν δίάκενονΕίκών 188. -Ή στήλη τής Φίλαί, έκ φωτογραφίας τοϋ 1909,
ψεκαζομένη κατά καιρούς.

Εϊκών 189. — Ή στήλη τής Φίλας, έκ φωτογραφίας τοϋ 1915,
αφ ου ,ταρέμεινεν έπϊ τριετίαν άψέκαστος.
loading ...