Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 163
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0170
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ι'). Ή στήλη τοϋ Δημητρίον

το μέσον τοϋ σώματος, κρατούσαν τι μικρόν στρογγύλον
άντικείμενον δυσδιάκριτον, ϊσως πόπανον ή καρπόν. Την δε
δεξιάν προεκτείνων, καταβιβάζει, κρατών δια της άκρας χει-
ρός στρογγύλον τι δισκοειδές άντικείμενον εν εΐδει φιάλης
σπονδικής. Φέρεται δε ή χειρ υπεράνω τρίποδος τραπέζης,
στρογγυλής, ίκανώς υψηλής, κομψότατης, ης οι καμπυλωτό!
πόδες μιμούνται σκέλη ζώου μεθ' οπλής, αίγός ή έλάφου*
κείται δε αύτη ολίγον βαθύτερον δεξιόθεν αύτοΰ' έπ' αυτής
ουδέν υπάρχει, πλην εις το άκρον υπό την χείρα τοϋ Δη-
μητρίου μικρόν τι άβέβαιον άντικείμενον.

Όπισθεν και δεξιά τής τραπέζης, εις βαθύτερον κατά τι
έπίπεδον, παρίσταται παις, δοΰλος, σχεδόν κατενώπιον, ορ-
θός ιστάμενος, φέρων το βάρος τοϋ σώματος έπ' αμφοτέ-
ρων των σκελών, τών άκρων ποδών πατούντων δι' όλου
τοϋ πέλματος, φορών ήμιχειρίδωτον βραχύν χιτώνα, μέχρι
που τοΰ μέσου τών μηρών διήκοντα, χρώματος βαθέως κα-
στανού, ώς ήτο ό τοϋ κυρίου• την δεξιάν καταβιβάζει, φέρων
οριζοντίως τον πήχυν, καΐ άπτόμενος διά τίνων τών δακτύ-
λων τής τραπέζης, ώς ίνα δείξη τι, ή ίνα συγκράτηση και
στήριξη αυτήν την άριστεράν καταβιβάζει επίσης τεταμένην(
κρατοϋσαν επί τοΰ μέσου τοϋ σώματος όρθογώνιόν τι άντι-
κείμενον, κύλινδρον ή γραμματεΐον, ύπόλευκον δηλωθέν την
κεφαλήν στρέφει, προς τά αριστερά αύτοϋ, και ατενίζει τον
κύριον, ώς αναμένων διαταγάς• διό άπεδόθη ή κεφα/α] κατά
τον δεξιόν κρόταφον.

Όπισθεν τοϋ Δημητρίου παρεστάθη, επί τοϋ δαπέδου

ίδρυμένον, μεταξύ τών δύο αριστερών ποδών τής έδρας,
τετράγωνόν τι έπιπλον μετά πλαισίου κατά πάσας τάς πλευ-
ράς, ϊσως άνεωγμένον κιβώτιον, ώς εμφαίνει μέλος τι αύτοϋ,
άποδοθέν ώς κλεΐθρον όπισθεν δε αύτοϋ, εις βαθύτερον
έπίπεδον, υπάρχει έρμης Έρμου χθονίου νεανικού, ιδρυ-
μένος επί βάθρου, κατά τον αριστερό ν κρόταφον παραστα-
θείς• έπι τοϋ προσώπου αύτοϋ διατηρούνται ίχνη κίτρινης
βαφής.

Το δάπεδον τής εικόνος έδηλώθη δι' ύπομελάνων ορι-
ζοντίων γραμμών, και ύπετέθη ευρύ, διήκον άπό τής αρχής
τοϋ βάθρου τοϋ έρμου. Το δε βάθος άπεδόθη ρόδινον τά
πολλά, μετά μικρών τίνων σκιασμών, άνευ ενδείξεως αρχι-
τεκτονικών λεπτομερειών, πιθανώς διότι ή παράστασις ύπε-
τέθη εντός στενού χώρου ενός δωματίου, μη παρέχοντος
την άποψιν τμημάτων καΐ λεπτομερειών τών παρακειμένων
ετέρων.

Κα! ή στήλη αύτη, παρά την σμικρότητα και εύτέλειαν
αυτής, δεικνύει ότι οί εν Λημητριάδι βιοτέχναι ζωγράφοι
είργάζοντο καΐ άφ' εαυτών, ήτοι άνευ ίσχυράς ή οιασδήποτε
μιμήσεως ή αντιγραφής έργων μεγάλων ζωγράφων, άλλα
μεθ' ικανής δεξιότητος, κομψότητος, τέχνης καΐ ευσυνειδη-
σίας, άποτυπώνοντες άπ' ευθείας εκ τοϋ καθ' ήμέραν βίου
τοϋ περί εαυτούς κόσμου τά όσα έ'βλεπον, όντα χρήσιμα
προς το έργον αυτών. Διότι ή είκών αύτη, ώς κα! ή προη-
γουμένη, εκτός πολλών άλλων, εΐναι γνήσιαι εκφράσεις τής
εν Δημητριάδι κοινωνικής ζωής τών περί τά μέσα κα!Είκών 197. — "Αποψις τών ιδρυμένων τώ 1917 έν τή Α' Αίθούστ), δεόντως έπικεχρισμένη (πρβλ. εϊχ. 161), του Μουσείου Βόλου
γραπτών στηλών, άπό τής τοϋ Στρατονίκον μέχρι εκείνης τής Ήδίστης (Βορειοανατολική πλευρά).

Είκών 198.—"Αποψις τών ιδρυμένων τφ 1917 έν τή Α' Αίθούση τοϋ Μουσείου Είκών 199.—" Αποψις τών ιδρυμένων τώ 1917 έν τή Α' ΑίΟούση τοϋ Μουσείου
Βόλου γραπτών στηλών, ων έν μέσω ή τής Άρχιδίκης (Νοτιοδυτική πλευρά). Βόλου γραπτών στηλών, άπό τής τοΰ Στρατονίκον έν δεξιά (Βορειοδυτική πλευρά).
loading ...