Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 164
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0171
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
164

Γ'. Ή περιγραφή των στηλών

κατά το δεύτερον ήμισυ της Γ' προ Χρ. έκατονταετηρίδος
χρόνων.

Ή αγαθή τύχη τής στήλης ταύτης υπήρξε .κοινή μετ' εκεί-
νης της προηγουμένης* διότι απέφυγε τον δια κυτταροειδοϋς ψεκα-
σμόν, εκτός τίνος προβλεπτικού δι' αύτοϋ ραντισμοΰ, γενομένου δια
τον προεκτεθέντα λόγον τής εις Αθήνας μεταφοράς αυτής, ίνα έ'χτ)
δήθεν άντοχήν κατ' αυτήν ούτω λοιπόν ή εικ. 195, γενομένη εκ
φωτογραφίας, ληφθείσης ευθύς μετά την ευρεσιν τω 1912, προ οιου-
δήποτε ψεκασμού ή καθαρμοί, αποδεικνύει δτι ή στήλη εξήχθη σχεδόν
ανέπαφος, φέρουσα μόνον υπέρ τον γόμφον κάτω μελανώματα τίνα
εξ ακαθαρσιών, ριζών ή άλλων, ά'πνα δια τής μετ' ολίγον γενομέ-

νης πλύσεως δι' ύδατος κοινού, και κατόπιν δι' άπεσταγμένου, άπεμα-
κρύνθησαν. Κατόπιν έψέκαζον τάς βαφάς δια τού τονωτικού μου,
κατά τριμηνίαν περίπου, συνεχώς μέχρι τού 1915, οπότε ελαβον
φωτογραφίαν, εξ ής έποιήθη ή εικών 196. Ή παραβολή αυτών
δεικνύει ότι ώφελήθη μεν ή στήλη διά τής πλύσεως, διετηρήθησαν
δε άριστα και έσώθησαν αΐ βαφαί διά τού τονωτικού μου. Δι' δ
πρέπει κατά τά έκτεΟέντη νά ψεκασθώσι δι' αυτού και άπασαι αι
στήλαι τών από τού 1912 ανασκαφών, αϊτινες παραμένουσιν επί
μίαν σχεδόν δεκαετίαν άψέκαστοι, άφ' ου πλυθώσι μετά προσοχής
υπό εμπείρων και φιλότιμων επιστημόνων, ως ύπέδειξεν δ άοίδι-
μος "Οθ. 'Ρουσόπουλος, και ως εξετέλεσα εγώ, οσαι δεν έπλύθησαν
εισέτι, αΐτινες είναι πάμπολλαι.

Είκών 200. — Τό από τής κορωνίδος μέχρι των ροδάκων τμήμα τής στήλης τοΰ Διοδότου
(έκ φωτογραφίας αντιγράφου τοΰ αρχετύπου).
loading ...