Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn — 7.1883

Seite: 139
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1883/0145
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
139

45

50

55

60

65

XHNONOZ AY2I2TPATOY
OAOT02 NIKA2ANAPOY
KA2ANAPOZHPOAOTOY
3ENO*ANH2HENO<t>IAOY
AAMOTIMOZ TIMOAAMOY

ArHZITIMOSTEAESXlNOS
TIMOzeENHZAAEHIMAXOY

ey*PArOPAE KIMXlNOi;

EY4>PArOPA2KAINAYKPATHl;

ArH2l2TPAT0£2IZIKPATE02 KAAAIKAH2 TEIXUNOS
N.iZIAOXOE PEPZI2TPATOY KAIEPITPOPÖZ OP*ANOY
POTOZ KPITO*YAOY KAAAIKAH2 PANTAKAEQ2

AAKIMEAnN<MAinNOZ
APXIAAZ NAYKAEOS
NO*flN AAMOZTPATOY
rNHZIEPO*ANEOS
PPAE02 MINinNOS
EPATO*ANH2IEPOKAEOE
©EHPOZ POAYKAEOS

KAAAIKAHZ pantakaeos
OANIPPOS <t>IAIPPOY
KAEOMBPOTOZTEI . . . .XOY
anapo*ANH2 *iaippoy
POAYKAAAIZTAAPIAA2KYP02
AGANOAnPOSOPASnNIAAPP
AAMOKPATHZAAKEMnNOZ

YMEAHNANAPOZOENEOS AYZIAZAPIZTOKPATEOJ;
KAPMYAOZTEAE2IKPATEOZ MAIHN KAAAIPPOY
ANIKATOS AirEHZ A2TYKPATHEKAIBOinT02
XIAHN ANAP020ENE02 KAIAPXEAZKAIAPXEAAPOZ
XAINETOSMlTTinNOS EPIKPATE02

ANTiMAXOY EPIKPATHZ AZT . . .

Massari

78-83.

TI M ArOPA2\

\ ro pa

ZPOAYAPATOj/

TIPATPOY /
p 10EYZ
HZAPXOKPA l
>ZZ1MIA /

api2t
l\NAPATA 8amat
ah2em I P ErON
HZSnKPATOY . .
v02.OAYXA . .
\ . OAA . .

Wien, im Februar 1883

IN \
AE1TO- \
EPATO*ANV

IAYMHNON -\
OAYAPATOZAPXH ,
NIKY0O2EPATO4>ANH
IVIIOX APIZTOv

EMANUEL LOEWY
loading ...