Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn — 9.1885

Seite: 118
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1885/0128
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
118

NEKENANAFO V6K6V aVOrfO-

PEY6ENTAENE peuBeVTd £V 6"

KAHZIAYnOTE K\r|(Tia UTTO T€

BOYA h 2 K A I A H ßou\% Kai br\-

MOY4>Y A A P X/ )UOU CpuXapx(OUVTOC?)

10 >EIKH<t>OPOY

Neu<r]cpöpou [5A-

agsanapO| XeHdvbpo[u

75. Nach einem Abklatsch = C. L Gr. 4033.

niEOYHPON
B All AEHNKAi
TETPAPX Cl N

AnoroNON

5 meta nASAITAEEN
TfllEe ^I^IAOTIMIAc
KAT ATATEN'A E I STOYq
AHMAPXO YZ YIIO 0 EOu
AAPIANOYrPEIBEYZAv

10 TAENA2IA I EHEni2TOAH2 K' e)
KflAIKIAAHN0EOY AAPIANou
HTEMONA AErEHNOZ Ä ZKu
©IKH2K-AIOIKH2ANTATAEN
SYPIAirPATMATA PNIKATlOYBAt

15 KI02MAPKEAA02AIATHNCI1SH
2INTINIOYAAIKPNJVETABEB-KEI
AnO2YPIA2AN0YriATONAXA.
IA2TIP02 i E > PABAOY2 ■ rEM<J>0Ev
T A E I 2 BElOYNIANAIOPOn-Hv

20 KAIAOriZTINYnOOEOYAAPIa
NOYEITAPXONAIPAPIOYTOY
KPONOYYnATONnON"I<t>IKa
EniMEAHTHNEPm n a *h Mo
2IANTX1NENPX1M HHTE Mo

26 NAnPEZBEYTHNAYTOKPATo
P02KAI2AP02TITOYAIAIOY
AAPIANOYANTHNEINOY2E
BA2TOYEY2EBOY2 ■ TEPMANl
A2TH2KATX1 ■ M ■ IOYAI02

30 EY2XHMX1NTONE AYTO Y
EYEPTETHN
loading ...